top of page

STAD POPERINGE

POPERINGE heeft veel troeven, historisch, industrieel en landelijk ( hoppeteelt ) toeristisch, patrimonium en het uniek zijn van sfeer en ziel van deze stad in het uiterste westen van Vlaandern.

We beperken ons hier tot het kerkelijk en gelovig aspect van dit rijke aanbod.

Een rijk verleden!

Gwij Mandelinck dichtte het treffend: " Aan punten van de hemel hangt dit land." Drie monumentale torens zijn van verre te zien en riepen en roepen de bewoners op om de Heer te loven en te danken. Met klokkengelui roepen ze de mensheid op, eeuwen lang, tot bidden en ontmoeten, en niets anders!

8ste eeuw: In het bisdom Terwaan ( Thérouanne F. ) is sprake van het decanaat Poperinge.

1561 : het bisdom Terwaan wordt uitgesplitst en Poperinge valt onder het Bisdom ieper ( deel van aartbisdom Mechelen )

1801 : Poperinge valt onder het Bisdom Gent. Sinds 1814 was de pastoor van St.Bertinus ook deken van Poperinge

1833 / Poperinge komt onder het opgerichte Bisdom Brugge

1990 : herschikking decanaten en zo tot op heden.

Poperinge is bij uitstek gekend voor de Hoppe ( Hommel ). Vandaar de hoppebelletjes in het vaandel van de stad. Alsook in het logo vinden we ze terug. Het wapenschild wijst ons naar de Heilige Bertinus ( handschoen en abtsstaf ). Hierboven laten wij u mee genieten met hét lied van Poperinge, geschreven door Emiel Serroen en getoondicht door Albert Lietaert in de operette ' In den Hommelpluk ", " als wij de schoenen tatsen ". Dank aan Toerisme Poperinge. Misschien zing je het ook in een volgende Hoppestoet. Voor de video-weergaven surf je best naar YOU TUBE en tik in 'POPERINGE '

De Eerste Wereldoorlog

Applicatie ' POPERINGE 14-18'

( wandel- fiets- en autoroutes Frontgebied )

download de app gratis via:

APP STORE of GOOGLE PLAY

TALBOT HOUSE en CONCERT HALL

Eind 1915 openden de Britse aalmoezeniers Philip 'Tubby' Clayton en Neville Talbot een bijzondere ontspanningsgelegenheid in Poperinge ( Gasthuisstraat ). Het was toen het bekendste soldatenhuis van het Britse Leger. Moe gestreden soldaten van alle rang of stand vonden er een thuis en ontspanning. Hier konden ze de oorlog even vergeten. In ' Every Man's Club was elke militair welkom. De bijzondere sfeer vind je het best op zolder, in de kapel, ' The Upper Room'. De Engelse tuin straalt rust uit. Je wordt er geloodsd met de nodige uitleg en wie van sporen houdt zal er ook zijn gading vinden. Je kan er zelfs overnachten!

Het STADHUIS

Lijssenthoek Military Cemetry en het bezoekerscentrum

Op dit gehucht was van 1915 tot 1920 het grootste Britse veldhospitaal opgericht.

...

EXECUTIEPLAATS en DODENCEL-LEN

KROMBEKE : BEZOEKERSCENTRUM " WERELDOORLOG I ACHTER HET FRONT " 't Jagershof

POPERINGS BIER

Hommelbier


De Hoppe of Hommel ( Humulus lupulus ) - Hoppeveld - Hoppestoet - Hoppepluk of - plok in de glorietijden A.K.

Het decanaat Poperinge - Rijk KERKELIJK VERLEDEN en op heden...

Poperinge, Snt Janskerk 1979: uitgifte Belgische Postzegel ter ere van O.L.Vrouw van St.Jan en als symbool van Poperinge, de vermaarde hoppe.

Roerend en onroerend erfgoed: leren we het waarderen, want wie zijn verleden niet kent, gaat voorbij aan het heden en vergist zich in de toekomst! Verminken we ook niet de "ziel" van ons patrimonium niet door zogenaamde vooruitgang, noden en omvormingen. Een gebouw, eeuwenlang doorbeden, degradeert men zomaar niet tot een ' nut voor heden'. Er zijn noden, maar waar en hoe realiseren wij ze? En wie beslist het om wat mensen eeuwenlang hebben opgebouwd vanuit hun hart en ziel, plots om te vormen tot in ' wat in onze tijden past '. Respecteer de kerkgebouwen, oorden van gebed en wijzers naar de eeuwigheid. Of zijn we nu eenmaal losgeslagen in een oeverloos nu-moment in plaats van een monument. Geloven is ook leven! Een samenleving waar spiritualiteit opgaat in tijdelijke cultuur en materialistisch denken is stervende.

POPERINGE stadskern

De decanale Sint Bertinuskerk

De Sint Janskerk

de Onze Lieve Vrouw kerk

POPERINGE - WEST

WATOU - Poperinge

WATOU

ABELE - Poperinge

ABELE

Merkwaardig is dat deze kerk ligt op Frans grondgebied, op Boeschepe ( 59 dép.Nord ) en dus op het Bisdom Lille ( Rijsel. )

SINT-JAN-TER-BIEZEN _- Poperinge

SINT JAN TER BIEZEN

PROVEN __- Poperinge

PROVEN

ROESBRUGGE - Poperinge

ROESBRUGGE

VLETEREN

UCHARSITIE - MISVIERINGEN en DIENSTEN

************************************************************************************************************

WESTVLETEREN - Vleteren

WESTVLETEREN

************************************************************************************************************

OOSTVLETEREN - Vleteren Sint Amatuskerk en - parochie

OOSTVLETEREN

Sint Amatuskerk.

************************************************************************************************************

WOESTEN - Vleteren Sint Rictrudiskerk en - parochie

WOESTEN


De naam ' Woesten' is afkomstig van ' Wastina ' en dat betekent ' verlaten vlakte ', dus wat woest. In de 12de eeuw is de plek vermeld als ' solitudo renyngensis ' of ' de eenzame vlakte van Reninge '. Dus waarschijnlijk niet sterk bewoond of helemaal niet, eenzaam en wat desolaat, ten zuiden van Reninge. In de 13 de eeuw wordt de plaats vermeld als ' Wastina '.

De parochiekerk en parochie hebben als patroonheilige de Heilige Rictrudis.

De gotische kerk stamt uit de 15de eeuw en heeft een zware toren zonder spits. De onderbouw toont ons nog de ijzerzandsteen van de heuvels in de Westhoek. De enige natuursteen in de streek. In de Eerste Wereldoorlog werd de kerk totaal verwoest maar omstreeks 1922/ 23 heropgebouwd.

De H.Rictrudis van Marcheinnes stierf in 688 . Ze was gehuwd met Adalbald en was Heer van Dowaai ( Douai ). St.Amandus zou een huisvriend geweest zijn. Ook van St.Rijker ( St.Riquier ) blijkt dit het geval geweest te zijn. Ze schonken stukken land aan kloosters en kerken en lagen aan de basis van het eerste christendom in de streek. Hun 'kasteeltje ' stelden ze open voor sukkelaars en armen. Ze deelden veel. Vier van hun kinderen werden later ook heilig., Morentus en 3 zussen, Clotsindis, Eusebia en Adelsindis.

************************************************************************************************************

De TRAPPISTENABDIJ van WESTVLETEREN

SINT SIXTUSABDIJ van WESTVLETEREN

ORA ET LABORA BIDDEN EN WERKEN

Bekijk de website van de abdij :

geschiedenis in een notendop

- voor 1814: kloostergemeenschappen vestigden zich in de bossen van St.Sixtus ( ca.1806: Cella Beborna - 1260-1355: Zusters van het huis van St.Sixtus - 1615-1784: Birgittijnenklooster

- 1814: de hophandelaar Jan Baptist Victoor vestigt zich als kluizenaar in de St.Sixtusbossen.

- 1826: Trappisten van de Katsberg vestigen zich hier. Priorij. Een moeilijke start.

- 1831 Nieuwe doorstart. Aantal monniken in 1835 = 23

- 1836 : klooser komt onder jurisdictie van abdij Westmalle

- 1839: eerste brouwerij en 1840: ingebruikname abdijkerk + oprichting lagere school.

- 1843 verplaatsing kerkhof. Lichaam van prior Van Langendonck intact opgegraven

- 1850 :16 broeder trekken naar Chimay om een nieuw klooster op te richten ( Notre Dame de Scourmont )

- 1858: 20 broeders trekken naar Canada. Het klooster in Nova Scota werd nieuw leven ingeblazen

- 1860: schenking grond te Westvleteren door Dominicus Lebbe

- 1871 De priorij wordt abdij: eerste abt: Benedictus Wuyts

- 1872: abt Albericus Verhelle en 52 abdijleden

- 1875- 1878: abdijhoeve uitgebouwd als model voor de landbouwgemeenschap in de regio

- 1878: bouw toegangspoort

- 1910: abt Bonaventura De Groote 1912: 42 Paters en Broeders

- 1914-18 : Opvang vele vluchtelingen. In de omgeving waren aan het einde van de oorlog ong. 400.000 gelallieerde soldaten ondergebracht.


wordt vervolgd.....

Enkele gegevens:

- De monniken-bewoners behoren tot de TRAPPISTENORDE.

- Ze volgen de Regel van St.Bernardus van Clairvaux

- Hun getijdengebeden en eucharistie zijn toegankelijk.

- De abdij is niet te bezoeken maar in het gastenkwartier kunnen mensen 1 of enkele dagen het abdijleven mee beleven

- De abdij is bekend voor zijn TRAPPISTENBIER

- De huidge abt is Manu Van Hecke

- De abdijbibliotheek telt ong.600 boeken van voor 1830 en 40.000 van nadien

- Bier bestellen kan ( zie website abdij )

- Men kan terecht in het onthaalcentrum ' In de vrede ' voor een drank ( uiteraard het abdijbier ), een boterham of hapje. Ruime cafetaria en buitenterras. Abdijkaas en bier zijn er te koop.

- Bij het cafetaria is er ook het onthaalcentrum met evocatie over het abdijleven en de spiritualiteit van de monniken

- Bij de abdij is er een basisschool ' De Akker '

Hieronder enkele afbeeldingen : Wapen abdij - kerk met biddende monniken - het wereldvermaarde bier - Onthaalcentrum ' In de Vrede ' cafetaria - bierbrouwerij wijding - winkel

************************************************************************************************************

HEUVELLAND

Wie zijn de CONTACTPERSONEN in Heuvelland: =========

WESTOUTER

************************************************************************************************************

LOKER

************************************************************************************************************

KEMMEL

************************************************************************************************************

LOKER

************************************************************************************************************

RENINGELST Heuvelland Sint Vedastuskerk en - parochie

St.Vedastuskerk 2018 oktober

foto's Ph.Vindevogel - Alle foto's copyright

VOLGENS PLAN (ZIE ONDERAAN )

1 Ingang en orgel 19

2. Glasraam 9

3. Glasraam 10

4. Oud klokkenmechanisme ts 10 en 15

5. Oud torenuurwerk ts 10 en 15

6. Hoogkoor 9

7. Vaandel iSint Vedastus 5

8. Vaandel Onze Lieve Vrouw 16

9. Zijlaltaar zuid 8

In de kerk zijn volgende folders voorradig:

- Welkom in de Sint-Vedsatuskerk Reningelst

- 1568 : moord op de drie priesters van Reningelst

- De klokken van Reningelst

************************************************************************************************************

WIJTSCHATE Heuvelland Sint Medarduskerk en - parochie

WIJTSCHATE

glasraam van Sint Vedastus ( rechts )

2018


hoogkoor ( links )

2018
foto's copyright

Ph.Vindevogel

************************************************************************************************************

WULVERGEM Heuvelland

WULVERGEM

************************************************************************************************************

MESEN

MESEN

************************************************************************************************************

NIEUWKERKE

************************************************************************************************************

DE KLYTE

************************************************************************************************************

bottom of page