top of page

wat is ons katholieke geloof ?

Steeds meer mensen vragen mij wat het geloof nu werkelijk is. Wat (moeten) we (nog) geloven of: waar vinden we een overzicht van het geloof en voor ons geloofsleven?

Deze vragen komen zelden van hen die geen interesse hebben in diepere waarden en zinsvragen of hen die totaal opgeslorpt zijn in onze materialistische en hedonistische maatschappij. De mens is hier immers oorsprong, zin en doel van alles... Een vlak humanisme rest die categorie en alle heil komt van de mens. En die moet vrij zijn.

Toch ontmoet ik veel zoekenden: mensen die het geloof bijster zijn, hen die verflauwt zijn sinds decennia in het geloof, hen die afgehaakt zijn van Kerk en geloof, hen die zich laten meeslepen in de ' ik-heb-geen-tijd-gedachte ' van deze maatschappij met zoveel tijd... of mensen die werkelijk ook echt zoekende zijn naar dat méér in het leven, dat méér die we God noemen en die ons overstijgt en een antwoord (kan) bieden op vele levensvragen en - vreugden.

Voor allen echter wil ik hier een venstertje openen.... opdat ze mogen "zien"....


DE GELOOFSBELIJDENIS


DE BIJBEL of HEILIGE SCHRIFT


GOD WERKT IN DE TIJDEN - traditie en de Geestwerken


INHOUD - wat we ' CATECHISMUS ' heten


GELOOFSBELEVING - gebed - sacramenten en leven als christenen in gemeenschap, Kerk

CATECHISMUS

eenvoudig uitgelegd met vraag én antwoord.


" Wat je niet kent, bemin je niet en beleef je nog minder "

Uw VRAAG over Kerk en geloof ?

Ons antwoord

wat is de meerwaarde voor een mens om christen te zijn ?

bottom of page