Dit is de website van Philippe Vindevogel, meewerkend priester in het decanaat Poperinge 
Dubbelklik om te beginnen met typen

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

 

wat is ons katholieke geloof ?

Steeds meer mensen vragen mij wat het geloof nu werkelijk is. Wat (moeten) we (nog) geloven of: waar vinden we een overzicht van het geloof en voor ons geloofsleven?
Deze vragen komen zelden van hen die geen interesse hebben in diepere waarden en zinsvragen of hen die totaal opgeslorpt zijn in onze materialistische en hedonistische maatschappij. De mens is hier immers oorsprong, zin en doel van alles... Een vlak humanisme rest die categorie en alle heil komt van de mens. En die moet vrij zijn.
Toch ontmoet ik veel zoekenden: mensen die het geloof bijster zijn, hen die verflauwt zijn sinds decennia in het geloof, hen die afgehaakt zijn van Kerk en geloof, hen die zich laten meeslepen in de ' ik-heb-geen-tijd-gedachte ' van deze maatschappij met zoveel tijd... of mensen die werkelijk ook echt zoekende zijn naar dat méér in het leven, dat méér die we God noemen en die ons overstijgt en een antwoord (kan) bieden op vele levensvragen en - vreugden.
Voor allen echter wil ik hier een venstertje openen.... opdat ze mogen "zien"....

DE GELOOFSBELIJDENIS

DE BIJBEL of HEILIGE SCHRIFT

GOD WERKT IN DE TIJDEN - traditie en de Geestwerken

INHOUD - wat we ' CATECHISMUS ' heten

GELOOFSBELEVING - gebed - sacramenten en leven als christenen in gemeenschap, Kerk

CATECHISMUS
eenvoudig uitgelegd met vraag én antwoord.

" Wat je niet kent, bemin je niet en beleef je nog minder "

Uw VRAAG over Kerk en geloof ?
Ons antwoord

wat is de meerwaarde voor een mens om christen te zijn ?