top of page

Mijn apostolaat in het decanaat POPERINGE

decanaat POPERINGE

dekenij : Priesterstraat 18 , 8970 Poperinge

                E.H.Deken Jozef Gheysens 057 / 33 33 50

decanaal secretariaat :: ZELFDE ADRES

Gebiedsomschrijving decanaat Poperinge POPERINGE CENTRUM en WEST

Het decanaat behoort tot het Bisdom Brugge - West Vlaanderen en ligt helemaal in de zuidwesthoek van de provincie.

Het wordt omgeven door Frankrijk ( west, zuidwest ) , Henegouwen en de zgn.'faciliteitsgemeenten', decanaat Ieper, ....

Deelgemeenten:

I      Poperinge - centrum :

II     Krombeke :

III     Proven :

IV    Reningelst :

V     Roesbrugge - Haringe :

VI    Watou ( St.Jan ter Biezen en Abele ) :

HEUVELLAND

I      Kemmel

II     Wijtschate

II     Wulvergem

IV    Nieuwkerke

V     Dranouter

VI    Loker

VII    Westouter

VIII   De Klijte

TAAK ALS HULPPRIESTER

IK PROBEER HET UIT TE LEGGEN::

Een hulppriester is een priester. Dus, iemand, een man, die de priesterwijding heeft ontvangen. Hij is echter geen pastoor want die staat aan de leiding van een welbepaald territorium ( parochie of zoals nu pastorale eenheid ). Aan het hoofd van een decanaat staat de deken. Hogerop vinden we een districtvicaris en dan de bisschop en is het hoofd van een bisdom. Verder vinden we een aartsbisschop per kerkprovincie ( bij ons = België ) en dan de paus. Kardinalen hebben een 'titel' en zijn a.h.w. een soort 'ministers' die tevens tot een bepaalde leeftijd de paus mee helpen kiezen, uiteraard ingegeven door de H.Geest...

Terug naar de hulppriester. Door omstandigheden kan een priester zijn apostolaat verrichten zonder parochie. Toch wil hij zich inzetten in en door de bisschop bepaalde regio. Hij staat niet aan de leding van een gebied, maar helpt in dat gebied in de pastoraal van dit gebied. Zijn taken worden samen met de deken bepaald en het sprrekt voor zich dat in deze tijden de hulppriester niet werkeloos toekijkt! Voor mezelf is dat bijstaan in het apostolaat in het decanaat Poperinge ).

De verschillende functies hebben dus niet te maken met zomaar een hiërarchische volgorde, nog minder met carrière of ambitie. Tenminste is dat de bedoeling. Laten we het zien als een uitoefenen van verschillende functies, charisma's en verantwoordelijkheden binnen de Kerk. Van 'medepastoor tot en met de paus zijn alle priesters gezonden om de Blijde Boodschap te brengen en te beleven. Niet zichzelf. Hij is geen manager, noch een entertainer, maar een Andere Christus. Het is uiteraard steeds goed dat iedere priester zijn talenten uitbouwt en gebruikt!

Weet je, een boeiende levensopdracht. Wees er zeker van!

En het is voor iedre priester en ook voor iedere christen steeds van belang zoals staat in Psalm 115: " Niet aan ons Heer, niet aan ons, maar aan U komt alles eer toe ! " P.V.

AFBEELDING : een priester is een gezondene door de Heer via zijn bisschop ( foto inhuldiging Emmaus RVT Popering mei 2018 )

Mijn regelmatige taken als medewerkend priester

HUIZE PROVENTIER - WZC Poperinge

Iedere woensdagvoormiddag om 10 uur is er de H.Mis - eucharistie voor de bewoners en bezoekers.

Wekelijkse Mis in Proventier voor de inwoners

en familieleden, personeel en vrijwilligers. Dank

aan de onmisbare hulp van Gilbert en Zr.Lieve

en de hartlijke medewerking van de directie en

bestuur.

OORSPRONG en de NAAM " PROVENTIER "    volgt later


EMMAUS - Onze Lieve Vrouw Gasthuis te Poperinge

De naam " EMMAUS "... toen ging Hij ben hen binnen om voor altijd bij hen te blijven .... Ze herkenden Hem bij het breken van het Brood...

DE LEERLINGEN VAN EMMAUS

Iedere donderdag: eucharistie H.Mis of bezinning om 10 uur in bezinningsruimte- kapel voor de inwoners.

De bezinningsruimte - kapel is altijd toegankelijk, ook voor bezoekers ( ingang receptie )

Waarom EMMAUS ? lees dan Lucas 24, 23 vv. / De leerlingen van Emmaüs staan voor hun vreugde in het geloof en samen op weg gaan naar God en hen die met en naast ons wonen om die diepe Godsvreugde samen te beleven. Maria is ons aller Moeder en Gastvrouwe. We merken er de spiritualiteit van de Gasthuiszusters die reeds decennia zich inzetten voor de medemans in vertrouwen, geborgenheid en thuis komen bij anderen, bij zichzelf en voor wie gelovig is is er plaats voor Godsnabijheid.

In de ruimte hangt ook een schilderij ( naar P.P.Rubens ) en een hedendaags Mariabeeld.

Contacten: via onthaal of priester philippe Vindevogel - Marleen - Zr.Rika Geukens

20 april 2018: plechtige inwijding en opening van Emmaüs door Mgr.Lode Aerts en minister Jo Vandeurzen

Het gebouw van RVT Emmaüs 2018

logo Emmaüs + hieronder: inwijding 20.04.2018

Vrijwilligers gezocht !

Meer foto's over deze inhuldiging in rubriek fotogalerij ( 2018 )

WZC WINTERHOVE Vlamertinge

Elke vrijdagnamiddag om 15 uur Eucharistie H.Mis in de feestzaal ( kapel te klein ). Af en toe bezinningsmomenten door Marianne

Contacten: onthaal Wzc Winterhove - priester Philippe Vindevogel en Marianne en bijzondere dank aan de vrijwilligersgroep

bottom of page