Dit is de website van Philippe Vindevogel, meewerkend priester in het decanaat Poperinge 
Dubbelklik om te beginnen met typen

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

Mijn apostolaat in het decanaat POPERINGE

 decanaat  POPERINGE


dekenij : Priesterstraat 18 , 8970  Poperinge

                E.H.Deken Jozef Gheysens  057 / 33 33 50

decanaal secretariaat :: ZELFDE ADRES


Gebiedsomschrijving decanaat Poperinge  POPERINGE CENTRUM en WEST

Het decanaat behoort tot het Bisdom Brugge - West Vlaanderen en ligt helemaal in de zuidwesthoek van de provincie.
Het wordt omgeven door Frankrijk ( west, zuidwest ) , Henegouwen en de zgn.'faciliteitsgemeenten', decanaat Ieper, ....

Deelgemeenten:
I     Poperinge - centrum :
II    Krombeke :
III    Proven :
IV   Reningelst :
V    Roesbrugge - Haringe :
VI   Watou ( St.Jan ter Biezen en Abele ) :
HEUVELLAND

I     Kemmel
II    Wijtschate
II    Wulvergem
IV   Nieuwkerke
V    Dranouter
VI   Loker
VII   Westouter
VIII  De Klijte

 TAAK ALS HULPPRIESTER

IK PROBEER HET UIT TE LEGGEN::


Een hulppriester is een priester. Dus, iemand, een man, die de priesterwijding heeft ontvangen. Hij is echter geen pastoor want die staat aan de leiding van een welbepaald territorium ( parochie of zoals nu pastorale eenheid ). Aan het hoofd van een decanaat staat de deken. Hogerop vinden we een districtvicaris en dan de bisschop en is het hoofd van een bisdom. Verder vinden we een aartsbisschop per kerkprovincie ( bij ons = België ) en dan de paus. Kardinalen hebben een 'titel' en zijn a.h.w. een soort 'ministers' die tevens tot een bepaalde leeftijd de paus mee helpen kiezen, uiteraard ingegeven door de H.Geest...

Terug naar de hulppriester. Door omstandigheden kan een priester zijn apostolaat verrichten zonder parochie. Toch wil hij zich inzetten in en door de bisschop bepaalde regio. Hij staat niet aan de leding van een gebied, maar helpt in dat gebied in de pastoraal van dit gebied. Zijn taken worden samen met de deken bepaald en het sprrekt voor zich dat in deze tijden de hulppriester niet werkeloos toekijkt! Voor mezelf is dat bijstaan in het apostolaat in het decanaat Poperinge ).

De verschillende functies hebben dus niet te maken met zomaar een hiërarchische volgorde, nog minder met carrière of ambitie. Tenminste is dat de bedoeling. Laten we het zien als een uitoefenen van verschillende functies, charisma's en verantwoordelijkheden binnen de Kerk. Van 'medepastoor tot en met de paus zijn alle priesters gezonden om de Blijde Boodschap te brengen en te beleven. Niet zichzelf. Hij is geen manager, noch een entertainer, maar een Andere Christus. Het is uiteraard steeds goed dat iedere priester zijn talenten uitbouwt en gebruikt!

Weet je, een boeiende levensopdracht. Wees er zeker van!

En het is voor iedre priester en ook voor iedere christen steeds van belang zoals staat in Psalm 115: " Niet aan ons Heer, niet aan ons, maar aan U komt alles eer toe ! " P.V.

AFBEELDING : een priester is een gezondene door de Heer via zijn bisschop ( foto inhuldiging Emmaus RVT Popering mei 2018 )


DOMEINEN waar ik regelmatig kom als hulppriester

VBS  DE AKKER  Westvleteren Abdijstraat

Deze landelijke VBS ( Vrije Basisschhol ) is gelegen naast de Abdij van Sint Sixtus te Westvleteren, naats het ontmoetingscentrum ' in de Vrede '.

Vooral tijdens de sterke tijden van het Kerkelijk Jaar kom ik er in de klassen of voor een litugische viering.
Hieronder 3 afbeeldingen van de Kaas- en bieravond in De Akker op vrijdagavond 28 oktober 2018

HUIZE PROVENTIER -  WZC Poperinge

Iedere woensdagvoormiddag om 10 uur is er de H.Mis - eucharistie voor de bewoners en bezoekers.

Wekelijkse Mis in Proventier voor de inwoners en familieleden, personeel en vrijwilligers. Dank aan de onmisbare hulp van Gilbert en Zr.Lieve en de hartlijke medewerking van de directie en bestuur.

OORSPRONG en de NAAM " PROVENTIER "

IN BEWERKING

EMMAUS - Onze Lieve Vrouw Gasthuis te Poperinge

De naam " EMMAUS "...  toen ging Hij ben hen binnen om voor altijd bij hen te blijven .... Ze herkenden Hem bij het breken van het Brood...

DE LEERLINGEN VAN EMMAUS

Iedere donderdag: eucharistie H.Mis of bezinning om 10 uur in bezinningsruimte- kapel voor de inwoners.
De bezinningsruimte - kapel is altijd toegankelijk, ook voor bezoekers ( ingang receptie )
Waarom EMMAUS ? lees dan Lucas 24, 23 vv. / De leerlingen van Emmaüs staan voor hun vreugde in het geloof en samen op weg gaan naar God en hen die met en naast ons wonen om die diepe Godsvreugde samen te beleven. Maria is ons aller Moeder en Gastvrouwe. We merken er de spiritualiteit van de Gasthuiszusters die reeds decennia zich inzetten voor de medemans in vertrouwen, geborgenheid en thuis komen bij anderen, bij zichzelf en voor wie gelovig is is er plaats voor Godsnabijheid. 
In de ruimte hangt ook een schilderij ( naar P.P.Rubens ) en een hedendaags Mariabeeld.

Contacten: via onthaal of priester philippe Vindevogel - Marleen - Zr.Rika Geukens

20 april 2018: plechtige inwijding en opening van Emmaüs door Mgr.Lode Aerts en minister Jo Vandeurzen

Het gebouw van RVT Emmaüs  2018

logo Emmaüs + hieronder: inwijding 20.04.2018

              Vrijwilligers gezocht !


WZC WINTERHOVE Vlamertinge

Meer foto's over deze inhuldiging in rubriek  fotogalerij ( 2018 )

Elke vrijdagnamiddag om 15 uur Eucharistie H.Mis in de feestzaal ( kapel te klein ). Af en toe bezinningsmomenten door Marianne
Contacten: onthaal Wzc Winterhove - priester Philippe Vindevogel en Marianne  en bijzondere dank aan de vrijwilligersgroep

  HOME VRIJZICHT Elverdinge ( decanaat Ieper )

Klik hier om de titel te bewerken Op de hoogdagen is er een eucharistie - H.Mis opgedragen door  priester Philippe Vindevogel
Enkele priesters en vrijwilligers zetten zich in op andere momenten voor de pastroaal.
Ct. Receptie Vrijzicht en Marianne Lambert of bij de  Eerw.Zusters

Zusters EERKONIE Nieuwkerke

Wekelijks H.Mis - eucharistie op zaterdag 16.45 uur - kleine kapel en tevens op hoogdagen.