Dit is de website van Philippe Vindevogel, hulppriester in het decanaat Poperinge 

www.philippevindevogel.be
 

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

 

Bedankt voor je bezoek!

www.priester-vindevogel-philippe.vpweb.be is er op gericht uw hulppriester bij u in huis te brengen en u vertrouwd te maken met mijn taak in het bisdom Brugge voor het ganse decanaat Poperinge, nl. Poperinge fusie - Heuvelland en Vleteren-fusie.


De bedoeling is vooral naast info ook samen op weg te gaan in het geloof ( Rooms - Katholiek ) met bijdragen rond gebed, actua in Kerk en wereld, geloofsbezinning, evangelie, sacramenten, aanbod bedevaarten en de weg bewandelen van het geloof in deze tijden. Niet vanzelfsprekend misschien, maar hiermee wil ik als priester bij u aan kloppen. De nood aan spiritualiteit is hoog, maar vaak verwachten we te veel van deze wereld en onszelf. Mag God nog mee doen of vergeten we hem? Misschien kennen we Hem niet ( meer ). Hij brengt ons toch de Blijde Boodschap om aan iedereen te brengen! Welke weg en antwoord zoeken wij? Alvast wil ik hiermee een stukje met u allen op weg gaan.

We hopen je terug te zien! Kom regelmatig terug voor de laatste berichten. De Heer en Maria ter ere!

priester Philippe Vindevogel

Bloemendale 10  8704 Boezinge - Ieper    vindevogelphilippe@proximus.be    0475787052

Lourdes mei 2017:

Gebed en groeten aan allen thuis

Assisi april 2017

Even herbronnen bij H.Franciscus en H.Clara en dan naar Pater Pio

Oostvleteren maart 2017

Palmzondag, begin Goede Week

ACTUEEL   KALENDER   AGENDA

OP BEDEVAART GAAN ? OOK VOOR U !
met reizen Patteeuw Moorslede
zie op website REIZEN P ATTEEUW voor meer details OF vraag de brochure aan.
2017 :

- Pater Pio en Hoogtepunten Italië ( april 2017 )
- Lourdes 1 ( mei - juni 2017 )
- Lourdes 2 ( september 2017 )
- Medjugorje ( oktober 2017 )


Maria Ommegang 2017

Poperinge
zie voor meer details : contact dekenij secretariaat Poperinge