Dit is de website van Philippe Vindevogel, hulppriester in het decanaat Poperinge 

www.philippevindevogel.be
 

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

 

ACTUEEL !!!!!!!   Dinsdag 20 maart 2018 in de kerk van Slijps ( Moorslede ) om 19.30 uur: NACHT DER GESCHIEDENIS DAVIDSFONDS. Spreker: Pr.Philippe Vindevogel   Thema: " De Tempeliers, feit en fictie '

.

  

DANK VOOR UW GEDULD;
 Deze webstek wo
rdt continue bijgewerkt en aangevuld. We doen ons best  in de tijd die rest in ons apostolaat.

Actueel : : ASWOENSDAG en de 40-daagse VASTEN  zie pagina " KERKELIJK JAAR "
knop " meer " indrukken

Bedankt voor je bezoek!

www.priester-vindevogel-philippe.vpweb.be is er op gericht uw hulppriester bij u in huis te brengen en u vertrouwd te maken met mijn taak in het bisdom Brugge voor het ganse decanaat Poperinge, nl. Poperinge fusie - Heuvelland en Vleteren-fusie.


De bedoeling is vooral naast info ook samen op weg te gaan in het geloof ( Rooms - Katholiek ) met bijdragen rond gebed, actua in Kerk en wereld, geloofsbezinning, evangelie, sacramenten, aanbod bedevaarten en de weg bewandelen van het geloof in deze tijden. Niet vanzelfsprekend misschien, maar hiermee wil ik als priester bij u aan kloppen. De nood aan spiritualiteit is hoog, maar vaak verwachten we te veel van deze wereld en onszelf. Mag God nog mee doen of vergeten we hem? Misschien kennen we Hem niet ( meer ). Hij brengt ons toch de Blijde Boodschap om aan iedereen te brengen! Welke weg en antwoord zoeken wij? Alvast wil ik hiermee een stukje met u allen op weg gaan.

We hopen je terug te zien! Kom regelmatig terug voor de laatste berichten. De Heer en Maria ter ere!

priester Philippe Vindevogel

Bloemendale 10  8704 Boezinge - Ieper    vindevogelphilippe@proximus.be    0475787052

Lourdes mei 2017:

Gebed en groeten aan allen thuis

Assisi april 2017

Even herbronnen bij H.Franciscus en H.Clara en dan naar Pater Pio

Oostvleteren maart 2017

Palmzondag, begin Goede Week

Laus juli 2017 : mis aan de kapel met Mgr.Léonard                            Wegens mijn handicap heb ik pastorale hulpmiddelen                   Onterecht zeggen ze vaak " Vind de vogel "

 

                          Mijn kerst - en Nieuwjaarswensen

Wat vind je zoal in deze webstek?

kijk best eens bovenaan deze bladzijden. Daar treft u in verschillende "pagina's" allerlei " thema's":

Ga er eens in wandelen!

HOME        staat voor algemene eerste blz. met welkom en gebruik

WIE BEN IK ?     mijn leven en priesterschap ( zie ook pagina ' mijn levenservaringen')

CONTACT

BEDEVAARTSOORDEN

PREKEN EN SUGGESTIES  met ' preek van de week '.

FOTO GALERIJ

MEER ........  ARCHIEF  - MIJN BOEKEN EN PUBLICATIES - MIJN LEVENSERVARINGEN - LITURGIE en SACRAMENTEN  - ENKELE GEBEDEN - Het KERKELIJK JAAR - Mijn TAKEN als HULPPRIESTER  -  Over POPERINGE en OMGEVING

Wij hopen dat u er wat vindt wat u zoekt. U kunt steeds mailen ( zie Contact ). De bedoeling is op deze hedendaagse wijze wat aan katholieke pastoraal te doen en antwoorden te vinden die me vaak gesteld worden over mezelf, geloven en Kerk. Soms wordt doorverwezen naar degelijke websites, waar meer te vinden is. Deze webstek heeft geen pretenties en in preken enz.. gaan we gewoon op weg in geloof zonder veel theologische hoogdoenerij. Moge het U vooral te doen zijn om wegen te vinden om te leven als kind van God in deze tijden.


IN GODS LIEFDE LIGT ALLES


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

                      ACTUEEL   KALENDER   AGENDA