Dit is de website van Philippe Vindevogel, meewerkend priester in het decanaat Poperinge 
Dubbelklik om te beginnen met typen

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

FOTOGALERIJ jaar na jaar

Hieronder vind je een selectie van elk jaar van ons pastoraal werk en bedevaarten

2018

1ste ZONDAG van de Advent 2018 (C) : adventskrans in RVT Emmaüs Poperinge - met dank aan Marleen Glorie

11.11.2018 WAPENSTILSTAND HERDACHT IN VLETEREN ( West- en Oostvleteren en Woesten ) Dank aan de heer Dany Titeca voor de foto's

2018 11 november : 100 jaar einde Wereldoorlog I in Vleteren
2018 begin oktober: enkele hoogtepunten in Frankrijk ( nog invullen )
2018 augustus : Lourdesbedevaart Patteeuw cars - groepsfoto   ( nog in te brengen )
2018 7 september: VBS De Akker Westvleteren: schoolmis bij het begin van het schooljaar aan de Lourdesgrot abdijbos
2018 RVT Huize Proventier Poperinge : wekelijkse eucharistie op woensdag voor de inwoners
2018 einde mei  en einde augustus: Lourdesbedevaart Patteeuw cars - groepsfoto  ( nog in te brengen )
2018 februari Krant van West Vlaamderen : bijdrage
2018 april : opening RVT Emmaus Poperinge

2017

2017 Juli  Notre Dame de Laus - retraite, geleid door Mgr A.J.Léonard over het gezin
2017 Lourdesbedevaart Patteeuw - 31 mei: kaarsjesprocessie

2016

2016 Federatie Spermalie  vormselcatechese ( vlnr: An Vansteelandt - Jan Hosten - priester Philippe - Ingrid Lava en Angelo Vander Espt

2016 oktober San Giovanni Rotondo. Mis aan het altaar van H.Pater Pio van Pietrelcina ( met reizen Patteeuw ) Kerstkaart 2016-17

Uit vroegere jaren 2015 en vroeger...