top of page

zalig Pasen

De steen is weggerold

Met deze foto uit 2010 bij een bezoek aan de kathedraal van Canterbury aan de overzijde van het Kanaal in Engeland deed het me denken aan een andere kathedraal, in Parijs, de Notre Dame; KERKEN ZIJN ZOVEEL MEER den stenen bouwsels. Ze vertellen ons van het geloof van velen, in de tijd, op een bepaalde plek en naar de eeuwigheid. De weg van de mens met God. Niet toevellig is een kerk meestal een veruitwendiging van wat in de mens leeft : glasramen, sculpturen, schilderijen enz.. spreken een stille taal van de ziel van gelovigen en de mensheid in het algemeen. Deze week werden we onverwachts gedrukt op een realiteit dat ons wereld beroerde en wakker schudde. Hoe kan dat? Waarom?

Plots wordt een mens wakker, de gelovige, maar ook velen die dit niet zijn of denken. Het raakt iedereen die een hart heeft. Wie er anders over denkt zit met een probleem vrees ik. Niemand kan daarover vreugdevol zijn.

Meer dan stenen en hout, wordt de ziel aangetast door duivels vuur, likkend aan alles wat dierbaar is, uit het verleden en het heden.

Maar ligt dit heden wel wakker van de boodschap van de Heer.

Wat is de bedoeling geweest van de komst van Gods Zoon in deze wereld? Velen denken het te begrijpen maar zijn toch o zo blind. Bij mij klinken de woorden van Jezus in deze laatste dagen: " zij weten niet wat ze doen ". Dat horen we niet graag. Hoe kan Gods Zoon zo hartvochtig zijn. Echter, daarmee heeft het niets te maken. Het is net omgekeerd: wat heeft onze wereld echt nodig? Dàt is de vraag en snakt naar een antwoord in deze zo oppervlakkinge wereld en in tijden waar God sterk afwezig lijkt.

Ik voor mij hou het bij een Zalig Pasen, meer dan een vrolijk. Moet alles in het leven vrolijk zijn ( of met een woord dat nu beter lijkt: 'fun'.

Horen we God nog in deze tijd of gaan we rustig ons gangetje en genieten we van het gekende Franse liedje " tout van très bien, madame la Marquise "

We hebben van alles te over: huis, geld, eten, vrije tijd, ontspanning en noem maar op. Althans hier in ons gepamperde Westen van de wereld. We zijn ingedommeld. Dat doet me denken aan de vermaning van Jezus in de Olijfhof aan zijn opostelen : " was het dan werkelijk te veel om één uur met Mij te waken ?" Blijkbaar.

Waar zijn we bij Jezus lijden en de smarten die Maria heeft ondergaan in haar moederschap van de gezalfde Gods?

WIE DENKEN WIJ TE ZIJN? Petrus.( verloochent ) .. Judas.( verraadt )... De andere leerlingen..( bang ) . Wie bleef trouw onder het kruis? Maria ( mij geschiedde naar uw Woord ), 1 apostel: Joannes ( de geliefde ), enkele trouwe vrouwen ( nabij en dienstbaar ), enkele moordenaars ( mensen zonder uitzicht door eigen schuld ), een 'goeie' en een 'slechte', een soldaat ( plicht ) en wie nog?

Waar staan wij?

Of zijn we weer druk bezig te denken aan 'feest' in de enge zin van het woord.?

Als wij, wetsrelingen 'feesten' dat is dat een pover afkooksel van wat feest eigenlijk betekent.

Feesten is iets of iemand vieren. Verheugd zijn daarom en dat samen ook via lichaam en ziel beleven. We zijn content en meer dan dat.

Nu vieren wij vaak enkel om te vieren: 't is Pasen, 't is babayborrel enz..enz… God, doe maar. Maar vergeet niet na te debnken wat we dan doen en hoe we dat doen. Hebben we bij een feest tijd om eerst de jarige, de huwende, enz... nabij te zijn en te delen in hun vreugden of is het louter geworden om de sleur van de tijd te doden.

En is er altijd te feesten.

Mag ik even delicaat aankloppen: wie heeft met Goede Vrijdag eventjes tijd gemaakt om 3 uur om aan de Heer te denken? : niet veel gevraagd toch. En, kan het oets méér.

We gebieten van een vakantie, ter ere van wie?

Maar ja, de week van Aswoensdag heet nu 'krokusverlof ' enz... Hoe vullen we onze leven in, waarmee en waartoe? Of laten wij ons leven in een slaafs ritma van fu en cadeau's en lekkers, waar we nadien dan maar moeten even afremmen naar een volgende gelegenheid.

MAG IK U OPROEPEN OM WAT BEWUSTER TE LEVEN,

Ik bedoel: toen Jezus geboren werd was er geen plaats in de herberg... Dat klinkt me bekend op heden.E was plaats genoeg in de grot, de stal. Schapen, herders en wijzen kwamen zien en bidden. Anderen zaten te vieren, zomaar. Omdat ze blij waren? Nee: een keier wilde hen strikken om zijn belastingen te kunnen innen. Ze moesten zich laten registreren... Hoever staan wij van de 'ingebouwde chip voor Big Brother '?

Soms kijk ik rond als schamele herder en moet constateren dat we vaak voortdoen met een soort rest in de Kerk. Mensen die nog een drempel nemen om wat tijd te maken voor God. Daarnaast is er zoveel te doen. ( toen ik deze week nr.Westvleteren ree voor dienst van Witte Donderdag 's avonds was ik verrast door het drukke en oversnelle verkeer op de wegn daarnaartoe. Ik dacht naiëf: ' toch niet allen daarheen zeker? '. Wat denk je? )

OOIT ZULLEN WE MISSCHIEN TERUG EEN PAASERVARING KRIJGEN? NAMELIJK DAT ER MEER IS IN HET LEVEN OM VAN TE LEVEN; dat Jezus Christus meer bracht dan werelds liefde en vrede en goedheid, maar de belofte van zijn Vader: het Rijk Gods, waar alle ellende tussen het geglitter van deze tijden, verbleekt en teniet gedaan wordt. of zoals het veertig jaar omzwerven in de woestijn door het volg van God naar het Beloofde Land. ONS BELOOFDE LAND IS NIET HIER,SLECHTS EINDIGHEID.MAAR IN HET HEMELSE JERUZALEM. In zijn Rijk Gods is alles gelegen en hier en nu gaan wij al op weg in ons doen, spreken en handelen. Maken we er ons niet te gemakkelijk vanaf door te denken: Gods goedheid zal het wel klaren? Ik vraag het me af en laten we vooral God niet uitdagen.

Wat doe ik en jij?

ZALIG PASEN

Ga naar de tijd van het jaar per maand ongeveer en je komt terecht op het thema in het Kerkelijk jaar, scrollen maar !

We zijn nu op weg naar Pasen in de veertigdaagse Vastenperiode....

het KERKELIJK JAAR

Cyclus en beleving

Het KERKELIJK JAAR met kinderen beleven.

bekijk samen de tekening van de jaarkring hiernaast ( uitvergroten en misschien afdrukken...? ) AANKLIKKEN

Wie herkent de betekenis van de diverse tekeningen en waar plaats je ze in de kring , Raad je de tijdsperiodes bij de tekeningen?

Speel samen met het gezin ( gooi de TV uit, Leg je PC en gsm het zwijgen even op en speel samen even deze opdracht? Leerrijk en sluit af met een gebed..

Misschien zou het eens een test zijn voor velen om een kwis te houden over het Kerkelijke Jaar. Benieuwd naar onze antwoorden!

Stel je alvast eens de vragen: wat zegt me Pasen? Kerstmis, Pinksteren, Hemelvaart enz... of wat zijn de 'groene zondagen' of waaraan kunnen we in de kerk zien in welke periode we zijn?

Sommigen zullen dat niet belangrijk vinden, maar besef dat we niet enkel geloven en leven met woorden. Woorden alleen kunnen de geloofsbeleving afmatten. Tekenen en symbolen en tijdsindeling vullen dat aan! We leren bewust te leven gedurende het jaar met God. Het Kerkelijk Jaar is als een kompas voor onze weg als christen. Beperk de christelijke feesten niet als zinloos of achterhaald en verwar ze zeker niet met de wereldse invullingen die vaak enkel de 'commerce' najagen en uit zijn op uw vertier. Weet je dat bvb de geïmporteerd ' Halloween' in oorsprong gaat over eeuwig leven en de overledenen? Een christen viert dat met Allerheiligen en Allerzielen. EEN HEEL ANDERE VISIE EN ZINGEVING! Misschien is het niet zo ' fun ', maar moet alles enkel 'fun' zijn. Een christen staat ook stil bij de diepte van het leven; Een gelovige zoekt naar blijvende beleving in de tijd en niet naar kortstondig plezier en vertier. 

==================================================

voor een goed gebruik: bovenaan deze lijst van het Kerkelijk Jaar vermelden we het meest recente feest en zo gaan we terug in het kerkelijk jaar. De overige tijden vindt u door te scrollen naar onder in volgorde van het verloop van het K.erkelijk Jaar

-----------------------------------

HET KERKELIJK JAAR feesten en gedachtenissen :

Zoek de huidige periode of maand

JANUARI 2019 Feest van de Moeder Gods KERSTTIJD - OPENBARING VAN DE HEER - DRIEKONINGEN

DECEMBER ADVENT en KERST

zalig kerstfeest

ussen de glitter en opnieuw geschenkjes onder de kerstboom en de hoho-roepende kerstman, in feite een opgeklede Santa Claus ( Sinterklaas ) die helemaal niet komt uit Lapland met zijn rendieren, merken we nog hier en daar waar het over gaat: de Menswording van God in een klein, weerloos kind in een grot, een kribbe, tussen Maria, Jozef , herders en wijzen uit het oosten. Naïef voor wie er niets van begrijpt, maar treffend verhaalt wie onze God is: geen God van haat, noch geweld, maar een God van liefde, barmhartigheid en recht-vaardigheid ! Niet geboren in een prachtig paleis, niet met glitter en uitzinnigheid, maar 

nederig, als Dienaar van allen, in een dierenschuilplaats. Niet in het geweld van de nabije steden, want door hun vieren was er geen plaats voor de heilige Familie. Wat werd er eigenlijk gevierd? Weeral iets commercieels? Niets van, enkel gave en overgave en dankbaar verwelkomen. Geen graaicultuur, geen pacten die gesloten werden en waarvan de kleine lettertjes normerend blijken... Tussen alle oorlogsdreigingen en rampen, een vredevol gebeuren: engelen zingen het Gloria! Je kent het toch nog? Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wille. Geen overdadige cadeau's, weerom, maar enkel een dichterlijke, pastorale aanwezigheid in herders met hun schapen. Enkel zinvolle geschenken van wijzen die het Licht in de Ster bleven volgen tot ze wisten waar die stille bleef staan, in de stad van David.. Goud, die de heilige Familie kon gebruiken bij hun vlucht naar Egypte, wierook, als teken van hun gebed, ons offer en tevens ons doen en geven en myrrhe, welriekend als alles wat we doen één hulde wordt aan de Schepper. Moge 2019 een jaar zijn van diepe vrede, geen oppervlakkige, maar één die een afglans is van 's Heren vrede, niet zoals wij dat zouden willen. Gaan wij in dit jaar ook af en toe de Heer opzoeken in de kribbe of gaan we opgaan in de roes van het moment en telkens opnieuw snoepen van de geneugten des werelds en vinden geen plaats meer rondom en in ons om de Redder te laten werken? Een serieuze keuze. Niets meer, niets minder! Alvast veel werk aan de winkel want er dreigen zware wolken over de mensheid en deze wereld te trekken. Onze keuze? Kom Heer Jezus, kom ! Maranata!

<<<<<<

iS HET DIT , OF IS HET DAT ……>>>>>>>>>>>>>>

nieuwjaar in de kerk …… ADVENT 2018

Eerste zondag van de Advent - adventskrans in RVT Emmaüs Poperinge - met dank aan Marleen Glorie

NOVEMBER ROUWMAAND

CHRISTUS, KONING van het HEELAL

Einde van het Kerkelijk jaar B

Klik hier om de tekst te bewerken

OKTOBER ROZENKRANSMAAND

1 oktober: H.Theresia van Lisieux, maagd en kerklerares

2 oktober; Heilige Engelbewaarders

3 oktober: H.Gerardus, abt

4 oktober: H.Franciscus van Assisi

6 oktober: H.Bruno, priester

                 Zalige Isidoor van de H.Jozef, kloosterling

7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

14 oktober: H.Donatianus, bisschop

                  H.Callistus I, paus en martelaar

15 oktober: H.Teresia van Avila, maagd en kerklerares

16 oktober: H.Hedwig, kloosterlinge

                  H.Margarita Maria Alacoque, maagd

17 oktober: H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

18 oktober: H. Lucas, evangelist

19 oktober: HH.Johannaes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters en gezellen, martelaren

                  H.Paulus van het Kruis, priester

22 oktober: Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk

                  H.Johannes Paulus II, paus

23 oktober: H.Johannes van Capestrano, priester

24 oktober: H.Antonius Maria Claret, bisschop

28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen

Heilige Engelbewaarders - 2 oktober

Heilige Theresia van Lisieux - 1 oktober

SEPTEMBER

14 september : Heilige Kruisverheffing

15 september : Onze Lieve Vrouw van Smarten

23 september: Heilige Pater Pio - priester - capucijn

25 september: Heilige Gerolf, martelaar

26 september: HH.Cosmas en Damianus, martelaren

27 september: H.Vincentius a Paulo, priester

28 september: H.Wenceslaus, martelaar

                        HH.Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren

29 september: Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël

Heilige Pater Pio van Pietrelcina

23 september

Francesco Forgione werd geboren in Pietrelcina ( Italië ) op 25 mei 1887 en overleed te San Giovanni Rotondo op 23 september 1968 ( = zijn feestdag ). Hij behoorde tot de Orde der Capucijnen.

Reeds als kind had hij mystieke ervaringen die hij als normaal beleefde. 1903: intrede in het Capucijnerklooster. 1910: priesterwijding. Hij verbleef in Benevento omwille van zijn slechte gezondheid en in 1916 trok hij dan naar San Giovanni Rotondo.

In 1918 kreeg hij de zichtbare stigmata, tot aan zijn dood. Hij was mystiek verbonden met Christus'lijden. Zijn pijnen droeg hij voor de bekring van zondaars en ongelovigen. Daarboven kwam de laster en de verdenking dat hij dit alles zelf vijnsde en bewerkte. Ook is er sprake van bilocatie.

Reeds tijdens zijn leven werd hij vereerd maar kerkelijke instanties waren vaak terughoudend. Pater Pio hoorde urenlang biecht. Hij was streng, vroeg eerbied. Hij was hard tegen het neo-modernisme in de Kerk. Hij was geen voorstander van Vaticaans Concilie II en hield trouw vast aan de Tridentijnse Mis en het Latijn. Zijn eindtijd-verwachting was heel sterk. Hij waarschuwde voor komende oorlogen en massale geloofsafval. Het bidden van de Rozenkrans was heel belangrijk.

Hij werd in 1999 zalig verklaard en in 2002 heilig na een lang onderzoek, onder Paus Johannes Paulus II.;

In Pervijze ( W.Vlaanderen - weg naar Nieuwpoort ) vind je een mooie kapel aan hem toegewijd. Velen komen hier bidden en danken..

Wijze woorden van de H.Pater Pio :

" Bidden is een sleutel die het hart van God opent ".


2018 100 JAAR STIGMATA PATER PIO

Klik hier om de tekst te bewerken

Onze Lieve Vrouw van Smarten 15 september

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is een katholiek Mariafeest telkens op 15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing. De Kerk gedenk zo de 7 smarten van Maria:

1. Profetie van Simeon in de Tempel en opdracht van de Heer - Lc 2,25-35

2. De vlucht naar Egypte - Mt. 2,13-14

3. Jezus wordt terug gevonden in de Tempel - Lc. 2, 42-51

4. Jezus ontmoet Maria op weg naar Calvarie

5. Maria onder Jezus'kruis - Joh. 19, 25-27 ( Stabat Mater )

6 Maria als troon van Jezus' gestorven lichaam bij de kruisafneming - Piëta

7..Jezus' begrafenis - Mt. 27, 57-66 - Mc 15, 42-47 - Lc. 23, 50-56 - Joh. 19, 38-42

Op deze dag is er een "sequinetia", het "Stabat Mater".

De iconografie is heel duidelijk: Maria als vrouw, doorstoken door 7 zwaarden, soms met medaillons van deze 7 smarten.

Heilige Kruisverheffing : 14 september

======================================================

AUGUSTUS

JULI

JUNI

HEILIG HARTMAAND

HH.PETRUS EN PAULUS 29 juni

GEBOORTE VAN H.JOHANNES DE DOPER 24 juni

Het feest van de GEBOORTE van JOHANNES DE DOPER past wonderwel in de cyclus van het Kerkelijk Jaar. Intussen weten we dat rond deze periode ( ongeveer 21 juni ) de zomer begint en we o,ns bevinden in de zomerzonnewende. De langste dag en kortste nacht nemen een wending. We zeggen dan: de dagen gaan weer 'korten'.

Precies om dit moment in het jaar vieren we een geboorte... Doen we dat ook niet met de winterzonnewende? Dan vieren we de geboorte van Jezus Christus. De donkere dagen wijken voor langere. Het licht wordt sterker opnieuw. Jezus is het Licht in deze wereld gekomen. Hij verdrijft het duister in ons hart. Sint Jan is een boodschapper, een 'aankondiger'. Hij kondigt de komende Redder aan die zal komen. Johannes betekent ' God is genade '. Niet Johannes is het Licht, maar wel diegene waarvan Johannes zegt dat hij niet waard is zijn sandalen los te maken. Zo verhevn is Hij die aangekondigd wordt, dat zelfs slavenwerk nog een voorrecht blijkt te zijn. Een genade. Die genade valt de hele mensheid te beurt. Johannes staat op de wending tussen het Oude Testament en het Nieuwe. Een nieuwe Verbond sluit God met zijn volk.!


afbeedling: schilderij: ' onthoofding van St.Jan de Doper ' St.Janskerk Poperinge

ONBEVLEKT HART VAN MARIA 9 juni

HEILIG HART VAN JEZUS

Barmhartigheid en mededogen vloeiden.

In 1672 gaf de bisschop van Rennes, H.Johannes Eudes ( 1601-1680 ) de toestemming tot het vieren van dit feest.

In de verschijningen aan de H.Margaretha-Maria Alacoque tussen 1673en 1675 ( klooster Paray-le-Monial ) vroeg Jezus haar dat de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van zijn H.Hart gevierd zou worden. Ondanks veel tegenwind werd zij gesteund door de geestelijke lbegeleider Claude de la Colombière s;j;.

Pas 100 jaar later kwam de eerste H.Hartliturgie er in Polen door de steun van Paus Clemens XII

Het was een degelijk antwoord op het gestrenge opkomende Jansenisme. Affectie en emotie kregen een kans tegenover het strenge en ascetische van deze vroegere Ieperse bisschop..

1873: Paus Pius IX wijdt de maand juni toe aan het Heilig Hart.

1899: Encycliek ' Annum Sanctum ' van Paus Leo XIII. De wereld werd toegewijd aan het H.Hart.van Jezus. ( P.V. copyright )

Dit Hoogfeest wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren en wordt meestal gevierd in de maand juni, dan ook de "HEILIG HART maand " genoemd. De oorpsrong vinden we in het Evangelie. Johannes schrijft bij Jezus'lijden dat een lans zijn zijde doorboorde en water en bloed stroomden eruit. Vele heiligen vereerden zijn H.Hart waaruit Gods

SACRAMENTSDAG

Het feest van Sacramentsdag wordt gevierd op de donderdag na het feest van de H.Dieëebheid. Soms ook op de zondag.

Vroeger werden in vele dorpen de processies gehouden.

Dit feest kreeg een grote stimulans door de visioenen van de H.Juliana van Cornillon.

MEI MARIAMAAND

HEILIGE DRIE-EENHEID

dit feest wijzigt in datum naargelang de datum van Pasen

God, één in wezen en 3 Goddelijke personen.

in de naam van

de VADER

de ZOON en de H.GEEST. Amen

De rede loopt zich te pletter bij het aanhoren van deze omschrijving...nochtans!

In juni 2018 beluisterde in te Lourdes in de Pius X-basiliek een homilie van een Engelse bisschop ( Middlesborough ). Hij vertelde over zijn eerste 'test'-preek in het seminarie eertijds. Hij vond dat hij er niets van terecht brecht. Nadien, bij de evaluatie door zijn professoren kreeg hij als antwoord dat ze het er ook moeilijk mee hadden. Met andere woorden: we kunnen er veel over praten en denken, maar de diepe zin van dit mysterie vinden we pas vanuit ons hart in aanwezigheid bij de Heer en wat we doen " in de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heer.".

Misschien kan dit u op weg helpen:

God is er op 3 persoonlijke wijzen,

VADER. Zo leerde het volk van Israe^en tot op heden de mensheid Hem kennen. Hij ligt aan de schepping van alles en allen! Hij is als een hoeder en vader. Zijn naam is 'tegenwoordigheid' JAHWE ' Ik ben die ben ".

ZOON : Hij kwam onder ons in Jezus Christus, zijn Zoon, zijn eniggeborene. God is totaal onder ons in alles wat menselijk is, behalve in de zonde. Als de menselijke stadia doorliep Hij en dan nog meestal in het meest pijnlijke dat ook de mens kan overkomen. Na zijn Hemelvaart blijft Hij tegenwoordig onder ons in de sacramenten en vooral in de H.Eucharistie. Deel hebben aan zijn Lichaam en Bloed maken ons tot zijn 'vrienden', zijn ' broeders en zusters '. Een altijdduren aanwezigheid vraagt ons om een altijddurende aanbidding, eer en handeling.

H.GEEST: De Helper die Hij beloofde in deze tijden van de Kerk. Zondigen tegen de Geest is uit den boze. Hij leidt ons verder op weg naar de wederkomst in Heerlijkheid.

Alle drie wijzen ze ons naar Gods Hemels Koninkrijk. Christen-zijn is dus zoveel méér dan enkel hier in deze wereld de 'andere' Christus te zijn, maar is vooral handelen in het Licht van het eeuwig leven en de opstanding uit de dood..

Kunnen wij dié vreugde en genade vatten? Het is die vreugde van het hart dat onvervangbaar is tegenover al wat de wereld bieden kan. (P.V. copyright )

TIJD DOOR HET JAAR 1

PINKSTEREN

ONS HEER HEMELVAART

APRIL

7 PAASZONDAGEN

AANKONDIGING van de HEER 9 april

BELOKEN PASEN 2de Paaszondag

PASEN - Verrijzeniszondag

Palmzondag - Passie van de Heer

A Mt.21, 1-11

B Mc.11?, 1-11 of Joh.12, 12-19

C Lc.19, 28-44

Palmzondag of Palmpasen is de laatste zondag van de vastenperiode en de zondag voor Pasen, de tweede zondag van de Passietijd. Tevens is het de eerste dag van de Goede Week. De Christenen gedenken dan de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem.

Zes dagen voor het ' Pascha' , de 7de dag van de maand Nisan, kwam Jezus te Bethanië en Betfage. Hij at er die avond met Lazarus en diens zussen Maria en Martha. Hij stuurde twee van zijn leerlingen uit naar een naburig dorp om een veulen op te halen. ( waar nog niemand op gereden heeft ). Het zou te vinden zijn naast een ezelin. Ze moesten er bij vertellen dat ' de Heer het veulen nodig heeft en dat Hij het ook zou terug bezorgen ). s' Anderendaags in de achtend legden leerlingen mantels over het veulen. Jezus ging er op zitten en trok zo naar Jeruzalem. Langs de weg riepen mensen ' Hosanna... (Mc.11,9-10). Ook hun mantels werden op de weg gespreid en met need palmtakken van de bomen om te wuiven en ook om de weg ermee te bedekken. Eens bij de tempel aangekomen hield Jezus 'schoonmaak' in dit huis van gebed dat tot een markthal was herschapen... ( zie 3de zondag vasten jaar B ) Ook reeds in de Psalmen ( Ps.118,25-26 ) zien we een verwijzing naar dit profetische gebeuren..

Op die dag worden in de kerken Palmtakken gezegend met wijwater aan het begin van de liturgie. In onze streken is echte palm schaars en wordt daarom de groene ' Buxus' gebruikt. Soms wordt dit gevolgd door een kleine processie met uiteraard het gezang " Hosanna ! ". Toch ligt Goede Vrijdag reeds dichtbij en zij die roepen ' Hosanna' roepen misschien ook wel ' aan het kruis met Hem ! '... De traditie wil dat we de takjes plaatsen bij het kruisbeeld of op het land of in de wagen. Hier en daar worden ook gebedskaartjes met een palmtakje uitgereikt voor thuis.


Kenmerkend op die dag is de lezing van het Lijdensverhaal of Passieverhaal van Jezus. Ook op Goede Vrijdag gebeurt dit in de dienst. Uit eerbied knielt men even bij de passage waar Jezus sterft aan het kruis.


In bepaalde streken bestaat een fine gewoonte dat kinderen een paaspalmstok versieren. Het heeft de vorm van een kruis naar verwijzing wat met Jezus gebeurt in deze Goede Week. Bovenaan zit een gebroken broodje in de vorm van een haan. De rest is versierd met slingers, vruchten en noten. ( zie hieronder ) Doe het ook maar eens in de klas of thuis! Steeds ook heerlijk in de Palmprocessie!

PASSIEVERHAAL PALMZONDAG

A

B

C

==========================================================================================

DE GOEDE WEEK

WITTE DONDERDAG

HET LAATSTE AVONDMAAL

Op Witte Donderdag gedenken wij de avond waarop Jezus met zijn apostelen in de bovenzaal het Paasmaal hield. Nu zou het zijn 'laatste avondmaal' worden met hen. De tijd was nabij dat de mensheid Hem zou doden aan het kruis. Het oude offer uit het Oud Testament waarop de Joden de Uittocht uit Egypte vierden met het eten van het Paaslam en de bittere kruiden werd nu vervuld in het Nieuw Verbond van God met de mensheid: Jezus was nu hét Lam Gods die zichzelf gaf in zijn lijden, dood en verrijzen. Hij werd nu het Offerbloed en het Brood des Levens dat ons wegvoert uit de ellende van dit wereldse, behept door de zonde en de macht van de kwade. Zijn offer bracht ons verlossing uit dood, lijden en wanhoop.

eze dag is dé dag van de Instelling van de Eucharistie of het Heilige Misoffer. Tevens is het ook het feest van de priester, omdat deze het Misoffer mag opdragen in zijn roeping vanwege de Heer. ( het sacrament van het priesterschap ).

WITTE DONDERDAG

VOETWASSING

In die avond op Witte Donderdag stelde Jezus een sterk teken aan zijn apostelen. Het verenigd al het ware het volle gelaat van wie Jezus is en tevens de Vader: een teken van nederigheid. Alle hoogmoed ebt weg en we zijn allen dienaren van de Heer en voor elkaar. Daaruit vloeit de kracht van een christen, vanuit de Zoon Jezus Christus, opdat wij hetzelfde zouden doen. Christen-zijn is dus niet vrijblijvend meer een duidelijke levenstaak. Niet een wereldse nederigheid maar één die vanuit een diepe geloofsvreugde ontspringt zoals levens water. Blijkbaar bleek dit niet eenvoudig te zijn! Judas zou Hem verraden. Petrus zou Hem verloochenen. De apostelen waren moe en vertikten het om één uur met Hem straks te waken in de Olijfhof. Onder het kruis bvond zich als apostel enkele Johannes en zijn moeder, enkele vrouwen, soldaten en een hee kleine menigte. Waar waren de overige leerlingen?

Het is dus goed op dit moment te denken aan onze 'goede voornemens'... Zijn ze dit el? Of laten we ons te vlug gaan en mijden wij het getuigenis van Jezus en de wil van God? Lopen wij zijn 'geboden' voorbij, worden we lui of laf om de vreugde van het geloof te beleven of om te getuigen? Lonkt de wereld zo sterk dat we dreigen te vallen in een kuil zonder toekomst... TIJD OM TE BEZINNEN! laten we ons begeven naar de Olijfhof van ons hart.

WITTE DONDERDAG

OLIJFHOF


VERRAAD JUDAS


GEVANGENNEMING

GOEDE VRIJDAG

GOEDE VRIJDAG

JEZUS VEROORDEELD: ECCE HOMO

GOEDE VRIJDAG

MARTELING

GOEDE VRIJDAG

KRUISIGING

GOEDE VRIJDAG

ONZE ZONDEN ZIJN ALS NAGELS VOOR DE HEER

GOEDE VRIJDAG

GRAFLEGGING

MAART

Jaarlijkse 40- daagse VASTENTIJD

Aswoensdag

40


begin van 40 dagen naar Pasen - Jezus 40 dagen in de woestijn - het uitverkoren volk 40 jaar in de woestijn; Noach verbleef 40 dagen in de ark.


askruisje

De as op het (voor)hoofd is een teken van ons vasten, bidden en bekeren ! As duidt op vergankelijkheid, op doodsheid, zwart, verbrande palmtakken... " gedenk mens, dat je van stof bent en als stof terugkeert..." Het aardse leven is eindig en beperkt. Naar Pasen toe kijken we naar het Licht ( duister wijkt ) , het eeuwig leven. Maar tevens bevat het hoop naar leven. Uit stof ( klei )ontstond immers de mens door Gods scheppingsdaad. En ook, Vuur loutert en we beginnen de Vasten met een zuiver hart naar Pasen toe.


askruisje of - oplegging


De as wordt besprenkeld met wijwater. We worden herinenrd aan ons mens-zijn: " Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof terugkeert ".( Genesis 3,19 ) Tevens is onze houding een van " bekeert u en geloof in de lijde Boodschap " ( Marcus 1,15 )