top of page

Binnenkort verwacht :

actualiteiten 2023

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

DECEMBER

de jonge Zalige Carlo Acutis, getuige van de geloofsvreugde bij een jongere vandaag:

DE VREUGDE VAN HET GELOOF

De zaligverklaring van een jongere: Carlo Acutis

Op 10 oktober 2020 werd in Assisi een jongere zalig verklaard. Een jongere? Jawel, en dan nog wel iemand die op jonge leeftijd stierf aan het gevolg van

Eerst en vooral: wie was deze jongere die de eer mocht ontvangen om als Zalige de weg te wijzen naar God en dan nog in deze tijden? Alvast was mijn eerste indruk: wordt je zalig als je vroege sterft? Ik denk het niet. Er moet zoveel méér zijn waarvoor de Kerk zich jarenlang heeft gebogen opdat deze jongeman verheven werd tot de ‘eer der altaren’

Ik ben op zoek geweest na de plechtigheid vandaag te Assisi, uitgezonden rechtsreeks op KTO, de Franse katholieke TV-zender.

Wie was de Zalige CARLO ACUTIS ?

Hij werd geboren te Londen ( GB ) op 3 mei 1991 en was van Italiaanse afkomst.

Zijn ouders waren werkzaam in Londen en in Duitsland. In 1991 vestigden ze zich te Milaan. Als kind werd hij toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en leerde het reciteren van de heilige Rozenkrans. Na zijn eerste communie bleef hij trouw als communicant. ( Op 7-jarige leeftijd in het klooster van St.Ambrosius ad Nemus ). Voor of na de H. Mis was hij bij het Tabernakel in gebed en bezinning. Een wekelijkse belijdenis in het biechtsacrament was hem niet vreemd.

Zijn voorbeelden in het geloof, dat een eenheid vormde met zijn gehele leven waren: Sint Franciscus van Assisi, de Heiligen van Fatima, nl. Francisco en Jacinta Marto, H. Dominiek Savio, de H. Tarcisius patroon der acolieten en de H. Bernadette van Lourdes.

Hij was bekend om zijn steunen van kinderen wiens ouders gingen scheiden. Hij nodigde ze uit bij hem thuis. Een bijzonder eerbied toonde hij voor gehandicapten en verdedigde ze bij het pesten. Hij hield van reizen, maar vooral Assisi was voor hem een kernbestemming. Met zijn ouders trok hij naar verschillende plaatsen waar eucharistische wonderen hebben plaats gevonden.

Zijn offerziel is meer dan bekend. Zijn lijden en ziekte (Leukemie ) droeg hij op voor de ganse Kerk en ook voor Paus Benedictus XVI;

“ Ik offer al het lijden dat ik zal moeten lijden op voor de heer, voor de Paus en de Kerk “.

Op 15-jarige leeftijd stierf hij ten gevolge van ziekte ‘ leukemie’ op 12 oktober 2006 te Monza ( Milaan – Italië ) Zijn lichaam werd bijgezet in de kerk van Santa Maria Maggiore te Monza. En vandaag, 10 oktober werd hij Zalig verklaard in de Basiliek van de Heilige Franciscus van Assisi door Kardinaal Agostino Vallini. Op de heiligenkalender prijkt hij voortaan op de dag van zijn geboorte: 12 oktober. Zijn attributen zijn van dubbele aard, enerzijds de Rozenkrans, het gebed dat wijst op zijn diepe verbondenheid in het geloof met de Moeder Gods én, ietwat ongewoon, maar heel actueel, een Laptop! Lijkt vreemd maar wat verder volgt is een toonbeeld voor vele jongeren en gelovigen in deze wereld vol internet en elektronica. Wat moeten we hiermee?

De Rozenkrans

Wat me opvalt voor ik verder in het leven van deze Zalige jongere zal doorgronden is een Rozenkrans. Ik moet nu wel zeggen dat in deze tijden heel wat mensen, misschien schuchter maar vastberaden deze krachtige ‘ klimkoord van het geloven’ bij zich hebben én dat het voor hen een leidraad is bij het bidden. Dus heel aanneembaar, maar een jongere? Jawel, kijk rondom je en je merkt al vlug kinderen die dit gebed koesteren, ook jonge mensen. Een traditiegebed dat vele ouderen moedig bidden én doorgeven. Zonder hier verder op in te gaan ben ik er grondig van overtuigd dat dit gebed wonderen tot stand brengt en de wereld nog steeds tot veel geloofsvreugde brengt. Het is een eenvoudig gebed dat het hele Evangelie omvat en ons dichter brengt bij Maria en haar Zoon en zo ons bij God brengt. En dat tot vreugde wie de diepe zin ervan ervaart.

Een laptop ?

Dit attribuut, zo algemeen gebruikt, doet ons niet direct verbinden met geloven en heiligheid.. En toch.

De meeste zaligen en heiligen zijn afgebeeld met wat hen heeft gekenmerkt hier op aarde tijdens hun leven. Het zijn de vele gekende of miskende afbeeldingen van deze voorbeelden uit de Kerkgeschiedenis. Ze leefden elk in een welbepaalde tijd en hun hun inzet.

De Zalige Carlo Acutis heeft geleefd in deze tijden en wel in de overgang van de twintigste eeuw naar de huidige . Hij verbindt hierin de nieuwe mogelijkheden die deze tijd kenmerken. Internet en Elektronica bepalen het leven van velen en is ondenkbaar geworden in alle sectoren van onze handel en wandel.

Toch maken wij hier al een kanttekening bij deze nieuwe media. Tot wat leidt dit alles en wat kan en wat niet met deze nieuwe gegevens? Daar wordt vaak weinig bij stilgestaan en wroeten we ons in het utilitaire, lucratieve of elementaire van deze ‘verworvenheid’.

De Zalige Carlo was tijdens zijn korte leven heel bedrijvig in deze nieuwe middelen als computerprogrammeur. Vooral zijn digitalisering en documenteren van de Eucharistische Wonderen.

Hij bewonderde in de Zalige Giacomo Alberione de initiatieven om de media te gebruiken tot evangelisatie en het verkondigen van het Evangelie. Dit alles had soms heel eenvoudige montagewendingen zoals het inbrengen in zijn website van filmmateriaal en wat humor.

Voor velen zal dit de wenkbrauwen doen fronsen… Wat beroert een jong mens nu om daarover een website te maken ? Kort voor zijn dood vond hij dit een onderwerp waaraan de meesten van ons, ja zelfs gelovigen, in een boogje lopen, enerzijds uit ongeloof en ouderwets aandoend, of anderzijds een hoogmoed waar we geen rekening houden met God die wonderen doet, vroeger en zeker ook in deze roerige en soms arme tijden. Arm misschien niet in materiële aard maar el in spirituele. Vandaar dat ikzelf het een sterk signaal vindt dat de Kerk zo iemand waardig vindt om zalige verklaard te worden en als voorbeeld te gelden voor velen, jong én oud. Ja, er gebeuren misschien veel grootsere zaken in wereldlijk opzicht dan dit onderwerp, maar is het vele grootse van onze maatschappij wel zo hoogstaand? Onze wereld is vaak heel arm een diepte en zingeving en spot met wat de mens overstijgt in God.

Het doet me denken aan een boek dat onlangs verscheen in het Nederlands over eucharistie wonderen en waarvan ik de vreugde kreeg om een voorwoord te schrijven. Zie verder (1)

Naast zijn computervaardigheid stond hij bekend om zijn opgewektheid. Daarnaast viel bij hem op zijn toewijding aan de H.Eucharistie, het Heilig Misoffer. Het was de kern van zijn geloof.

Dit alles bepaalde mijn keuze bovenaan dit schrijven als titel: ‘ De vreugde van het geloof ‘.

Het Heilige Sacrament

Zijn vreugde ne kracht in zijn geloof haalde hij vooral uit zijn aanwezig-zijn bij het Heilig Sacrament van Jezus. Heel uitzonderlijk ook in deze tijd, laat staan bij jongeren? Maar de heer is steeds alomtegenwoordig in de H.Eucharistie én de sacramenten. Het zijn de genaden van hierboven, geschenken zonder weerga.

De stappen tot zijn zaligverklaring

Kort na zijn sterven klonk reeds de vraag naar méér en ook naar het bewandelen van wegen om de diepte van het beleven in het geloof van deze jongere in deze tijd te laten horen en tot inspiratie te dienen. Vooral in 2013 kwam één en ander in stroomversnelling. De eerste stap werd gezet en hij werd gekend als ‘Dienaar van God’. Wat later werd hij ‘eerbiedwaardig’ verklaard. Een wonder werd aan hem toegeschreven waardoor de weg open lag tot zijn Zaligverklaring vandaag . ( Basiliek van St. Franciscus te Assisi, 10 oktober 2020 om 16.30 uur )

Om voorlopig hier te besluiten nog een citaat van deze nieuwe Zalige, een kans in deze tijd om het geloof dieper te beleven en de vreugde van het geloof te smaken:

“ Hoe meer eucharistie we ontvangen, hoe meer we zullen worden zoals Jezus, zodat we op deze aarde een voorproefje van de hemel zullen hebben “

Een baken voor deze tijden ! zeker.

Priester Philippe Vindevogel, 10 oktober 2020

De Zaligverklaring van Z. Carlo Acutis te Assisi, zaterdag 10 oktober 2020

deze website ...........................................

Opzet van deze website: wandelen doorheen de geloofsbeleving in het Rooms Katholieke decanaat Poperinge, via actualiteit, gelovend op weg zijn en dat alles ter ere van het voornaamste gebod van de Heer: God én de naaste beminnen.

Dat alles tot VREUGDE in en van het GELOOF

Ga alvst hieronder op weg en bekijk tevens de volgende pagina's ( vermeld bovenaan na home ... )

We hopen aldus met u op deze wijze op weg te gaan in de katholieke geloofsbeleving, kennis en actualiteit ter plekke.

Deze website is constant in opbouw en mutatie       priester Philippe Vindevogel.

Vergeet niet om op iedere bladzijde te 'scrollen' naar beneden en naar boven !

zie balk bovenaan met de verschillende thema's

ZIE hier beneden: activiteiten onlangs...    Actueel !

ZIE ook ONDERAAN DEZE BLADZIJDE:   boeken om te lezen !

Wat vind je zoal in deze webstek?

kijk best eens bovenaan deze bladzijden. Daar treft u in verschillende "pagina's"

allerlei " thema's": ga er eens in wandelen!

WIE BEN IK ?  mijn leven en priesterschap ( zie ook pagina ' mijn levenservaringen')

CONTACT

BEDEVAARTSOORDEN

PREKEN EN SUGGESTIES met ' preek van de week '.

FOTO GALERIJ

MEER ........   ARCHIEF - MIJN BOEKEN EN PUBLICATIES - MIJN LEVENSERVARINGEN - LITURGIE en SACRAMENTEN - ENKELE GEBEDEN - Het KERKELIJK JAAR - Mijn TAKEN als HULPPRIESTER - Over POPERINGE en OMGEVING

Wij hopen dat u er wat vindt wat u zoekt. U kunt steeds mailen ( zie Contact ). De bedoeling is op deze hedendaagse wijze wat aan katholieke pastoraal te doen en antwoorden te vinden die me vaak gesteld worden over mezelf, geloven en Kerk. Soms wordt doorverwezen naar degelijke websites, waar meer te vinden is. Deze webstek heeft geen pretenties en in preken enz.. gaan we gewoon op weg in geloof zonder veel theologische hoogdoenerij. Moge het U vooral te doen zijn om wegen te vinden om te leven als kind van God in deze tijden.

IN GODS LIEFDE LIGT

ALLES

en GOD sprak : “ IK BEN “

JEZUS CHRISTUS :

Ik ben het levende brood

Ik ben de ware wijnstok

Ik ben het Licht van de wereld

Eer Abraham was, ben Ik

Ik ben de deur

Ik ben de goede herder

Ik ben de opstanding en het eeuwig leven

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Ik ben de Alpha en de Omega

Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij
ACTUEEL en voorbij...

2023


 2022


20212020

MAART 2020

CORONA beschouwing

FEBRUARI 2020

  • Klik hier om de tekst te bewerken

2020 02 02 : 

Onze Lieve Vrouw Lichtmis

in de kerk van Westvleteren​

dank voor de foto's 

JANUARI 2020

Noveen ter ere van de H.Antonius abt, een mooie traditie, ook dit jaar in Oostvleteren. Dank aan Jenny Bouten voor haar zorg daarvoor alsook voor de parochie en kerk.

DECEMBER 2019

       Even in Normandie ( augustus ): Jardin Monet, de wondermooie schilderachtige tuin !


ZALIG KERSTFEEST EN EEN

VOORSPOEDIG en VREDEVOL 2020

Neen, geen nieuwjaarstoespraak op TV, maar even een afbeelding vanuit RVT Wintershove- Vlamertinge. Adventsmis

NOVEMBER 2019

Allerheiligen     1 november

Allerzielen       2 november

Sint Hubertus   3 november       zie info hieronder :

OKTOBER 2019           Rozenkransmaand

OKTOBER 2019 : ROZENKRANSMAAND

Een ROZENKRANS of PATERNOSTER is een gebedssnoer in de Rooms Katholieke Kerk. Het ROZENKRANSGEBED is een gebed met als hulpmiddel de rozenkrans.

Een Rozenrkans bestaat uit 4 Rozenhoedjes : de Blijde, de Droevige, de Glorievolle geheimen ( mysteries ) en deze van het Licht.

Wat ? Bestaat uit 5 grote en 50 kleinere kralen. Tevens een kruisje en 4 beginkraaltjes.

20 maal bidden we het Onze Vader in een volle Rozenkrans ( dus 5 per Rozenhoedje ) en 200 maal het Wees gegroet ( 50 per Rozenhoedje ) Een 'tientje' is het vijfde deel daarvan.

Tijdens het bidden van de Rozenkrans wordt Jezus'leven overwogen : LEVEN - LIJDEN - VERRIJZENIS;

HOE ?

We nemen de 'geheimen' van de dag:

- maandag: Blijde Geheimen

- dinsdag : Droevige Geheimen

- woensdag : Glorievolle Geheimen

- donderdag : Geheimen van het Licht

- vrijdag : Droevige Geheimen

- zaterdag : Blijde Geheimen

- zondag : Glorievolle Geheimen

1. We maken het kruisteken

2. We bidden de apostolische geloofsbelijdenis ( credo )

3. Onze Vader ( Pater Noster )

4. 3 x Wees Gegroet ( God, Vader, Zoon en Heilige Geest )

5. Eer aan de Vader, de Zoon en de H.Geest ( Gloria )

EERSTE GEHEIM van de dag

6. Onze Vader ( Pater Noster )

7. 10 x Wees Gegroet ( Ave Maria )

8. Eer aan de Vader, de Zoon en de H.Geest ( Gloria )

TWEEDE GEHEIM van de dag

DERDE GEHEIM van de dag

VIERDE GEHEIM van de dag

VIJFDE GEHEIM van de dag       ( telkens met Onze Vader - 10x Wees Gegroet en Eer aan... )

9. Salve Regina

10. Afsluitend gebed

11. Kruisteken

SEPTEMBER 2019

Lourdesbede-vaart september 2019


Groepsfoto

Onlangs verscheen in de edities van het Parochieblad Kerk en Leven een bijdrage in de reeks " Wie komt er over de vloer ? ) Edties federaties Poperinge-Vleteren en Vleteren - Poperinge ( weekend 30-31 maart 2019 )

FEBRUARI 2019

Onze Lieve Vrouw Lichtmis - Opdracht van de Heer in de Tempel     kerk Westvleteren

NOVEMBER 2018

11 november 2018 - 100 jaar wapenstilstand 1918 - 2018

Lees ook even het gedicht over de oorlog in Heuvelland, onderaan deze pagina...

Allerheiligen

afbeelding: Rouen Cathédrale - westgevel met heiligenbeelden

Allerzielen

Allerzielen / Allerheiligen versus Halloween : MIJN KEUZE IS GEMAAKT !

Het oude zinvolle feest van Samhain bij de ( toen nieuwjaar ) wordt op vandaag gevierd als een commercieel gebeuren rond angst, spinnen, monsters en onderwereld... verlicht met pompoenen. Verre van een oerdegelijk Vlaamse traditie. Rond St.Maarten gingen we rond met uitgeholde bieten met lichtjes en zongen liederen. Het licht moge schijnen, ook in duister wordende dagen. Het nieuwe jaar van weleer op de herfstwending was de diepe boodschap het vieren van het leven, wars van duisternis. Eens komt het licht terug ( Licht ! ) Nu een plat commercieel gedoe. Het zoveelste 'fun'- moment in deze vaak inhoudloze tijden.

En men gaat erin op, zondar nadenken. Geef me maar Allerheiligen en Allerzielen: danken in stille rust voor wie ons zijn voorgegaan, heiligen , onbekende heilige mensen en dierbaren. Niets van angst en horror, maar diep vertrouwen op nieuw leven, nieuw leven bij de Heer. Wanneer wordt onze horizontale leefwijze opnieuw een dankbare en vol inhoud. In stilte een licht ontsteken op een graf, even mijmeren, een traan: STIL VERTROUWEN EN MERCI ! Nee, geen Halloween voor mij. SLAAP ZACHT en wees een LICHT in de vele duisternis. We verwijzen naar Christrus, verrezen uit de doden en het eeuwig leven. Ook die gedacht leefde bij de oude Kelten, ook al leefden ze in een angst om zovele dingen die ze temden, maar met Christus kwam het ware leven. Jezus zei: " Ik ben het Leven en het Licht ". Uw keuze....

OKTOBER 2018

Zondag oktober

Krombeke 't Bardehof : 2de St.Hubertus

wandeling en dierenzegening

RENINGELST 17 oktober: Ziekenzalving met eucharistie in de St.Vedastuskerk. Nadien samenzijn met PowerPoint over Griekelandreis en lekkere " koekestutten ". SAMANA RENINGELST

2018 September Lampernisse : Zannekinfeesten

Eucharistie in de feesttent ( kerk gesloten....)

oorzien in de nabije toekomst......

We houden u op de hoogte

Waarschijnlijk verschijnend in 2022

Gezocht: een uitgeverij, of anders doen wij het in eigen beheer.

de GROENE MAN,

van Keltisch naar "Christelijk" symbool ?

VOORDRACHT maart 2018 MONASTERIUM ZONNELIED OOSTENDE

Onlangs werd ik uitgenodigd door de vrijwilligers van Ziekenzorg Sint Jozef Oostende in het Monasterium ' Zonnelied van de Eerw.Zusters Clarissen voor een voordracht rond het thema:

" Vreugde en fierheid in het geloven '"

Voelen wij ons als christenen in ons ' geloven ' wel vreugdevolle genoeg in deze matte ten lauwe tijden vol materialisme en egocentrisme of straalt ons geloven genoeg vreugde uit om mensen op zoek te boeien voor de Blijde Boodschap? Een niet te versmaden, noch te mijden opdracht voor iedere christen!

Zijn we 'fier' genoeg om ons geloof te uiten en te beleven en zijn we ontvankelijk genoeg om Gods Heilige Geest te laten werken in en met ons???

Dringende vragen aan gelovigen in deze tijd.

dank aan Ingrid Lava voor de foto's hierboven en hieronder.

Retro: Dinsdag 20 maart 2018 in de kerk van Slijps ( Moorslede ) om 19.30 uur: NACHT DER GESCHIEDENIS DAVIDSFONDS. Spreker: Pr.Philippe Vindevogel Thema: " De Tempeliers, feit en fictie '

Misschien ook in jullie beweging?

Maart 2018 Ziekenzalving voor de inwoners van het RVT te Wijtschate St.Medardus

met dank aan diaken Luc Vandevijver uit Wijtschate voor de foto'snuttige tips voor wie zich een christen en Katholiek noemt...................

Een goede Christen leest de Bijbel...

een KATHOLIEK toch ook !?

Begin alvast met het Nieuw Testament !

DE VIER EVANGELIES

Willibrordvertaling

Hoe bestellen? Zie Katholiek Nieuwsblad 18 / 2018 publi laatste bladzijde

Maak 5 euro (inclusief verzendkosten ) over op NL70 INGB 0004 7671 83

tnv Katholiek Nieuwsblad, met vermelding van " uw postcode, adres o.v.v. vier evangelies "

Ook een ideaal geschenk voor vormelingen en in ieder katholiek huisgezin zou het Nieuw Testament niet mogen ontbreken.

Handig formaat ( 10x14 cm ) - 250 pagina's - uitg.KBS

Katholieke media: een greep uit nuttige links

De alles overstijgende media !

Voor een Christen en Katholiek is de media die van eeuwen oud,. Handelingen verwoordt het.

Christenen komen samen om te luisteren naar Gdos Woord, te antwoorden in ons antwoord ( gebed ). Dat gebeurt in de sacramenten, in gebedsmomenten, in bezinningen die uitgaan van de 

Heilige Schrift. Wijsheid is geboden, want er is een overaanbod met veel wat lijkt op het Woord van God, maar het niet is. Christelijke media is meer dan info vernemen over menselijke relaties en gebeurtenissen, het is op de eerste plaats Gods Woord die we mogen vernemen. In deze tijden is dit vaak zeldzaam in de sociale media of maakt men er een potje van.

Uiteraard blijft de basis de Bijbel, de oprechte Kerkelijke leer, de geloofsinhoud, verwoord in de Catechismus.

Goeie media zoekt niet zichzelf, maar brengt het Woord Gods, onverbloemd en wars van eigengeriede invullingen. Daarop heeft Jezus ster gehamerd: niets aan dit Woord zult ge weglaten, noch toevoegen.

Hieronder enkele wegen naast de geloofsbeleving in de Kerk of thuis of waar dan ook...

De eerste Christenen beleefden hun geloog in catacomben mits risico van hun leven. Nu hebben we vaak het zoeken waar we de echte Blijde Boodschap kunnen vernemen. Er heerst een verwarring bij velen waar we nu werkelijk Gods Woord vernemen. Het gaat niet om ieder zijn waarheid, maar we leven van die éné Waarheid en dat is jezus Christus. 3 Ik ben de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij."

Hoe goed ook de media is, toch blijft het echter soms mensenwerk. Ga op zoek naar voedsel in de media, voedsel tot eeuwig leven en voor het heden naar die toekomst toe.

We geven enkele aanduidingen.

ENORME MOGELIJKHEDEN VOOR DE KERK EN HET GELOOF

RADIO