Dit is de website van Philippe Vindevogel, meewerkend priester in het decanaat Poperinge 
Dubbelklik om te beginnen met typen

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

ACTUEEL

Lourdes

bedevaart met 

Reizen

Patteeuw onder begeleiding van priester Philippe:


1° Bedevaart  :  

                 5 - 9 MEI 2020

2° Bedevaart  :  

                14 - 18 SEPT.2020


Inschrijven? Zie gegevens Patteeuw Reizen onderaan deze pagina ( scrollen )

Opzet van deze website: wandelen doorheen de geloofsbeleving in het Rooms Katholieke decanaat Poperinge, via actualiteit, gelovend op weg zijn en dat alles ter ere van het voornaamste gebod van de Heer: God én de naaste beminnen.

Ga alvst hieronder op weg en bekijk tevens de volgende pagina's ( vermeld bovenaan na home ... )
We hopen aldus met u op deze wijze op weg te gaan in de katholieke geloofsbeleving, kennis en actualiteit ter plekke.

Deze website is constant in opbouw en mutatie      priester Philippe Vindevogel.

  Vergeet niet om op iedere bladzijde te 'scrollen' naar beneden en naar boven  ! 


zie balk bovenaan met de verschillende thema's 

ZIE hier beneden: activiteiten onlangs...   Actueel !    
ZIE ook ONDERAAN DEZE BLADZIJDE:  boeken om te lezen !

Wat vind je zoal in deze webstek?

kijk best eens bovenaan deze bladzijden. Daar treft u in verschillende "pagina's" allerlei " thema's": ga er eens in wandelen!

thuis of HOME        staat voor algemene eerste blz. met welkom en gebruik

WIE BEN IK ?  mijn leven en priesterschap ( zie ook pagina ' mijn levenservaringen')

CONTACT

BEDEVAARTSOORDEN

PREKEN EN SUGGESTIES  met ' preek van de week '.

FOTO GALERIJ

MEER ........  ARCHIEF  - MIJN BOEKEN EN PUBLICATIES - MIJN LEVENSERVARINGEN - LITURGIE en SACRAMENTEN  - ENKELE GEBEDEN - Het KERKELIJK JAAR - Mijn TAKEN als HULPPRIESTER  -  Over POPERINGE en OMGEVING

Wij hopen dat u er wat vindt wat u zoekt. U kunt steeds mailen ( zie Contact ). De bedoeling is op deze hedendaagse wijze wat aan katholieke pastoraal te doen en antwoorden te vinden die me vaak gesteld worden over mezelf, geloven en Kerk. Soms wordt doorverwezen naar degelijke websites, waar meer te vinden is. Deze webstek heeft geen pretenties en in preken enz.. gaan we gewoon op weg in geloof zonder veel theologische hoogdoenerij. Moge het U vooral te doen zijn om wegen te vinden om te leven als kind van God in deze tijden.IN GODS LIEFDE LIGT


ALLES              en GOD sprak :  “ IK BEN “                        

JEZUS CHRISTUS :

Ik ben het levende brood

Ik ben de ware wijnstok

Ik ben het Licht van de wereld

Eer Abraham was, ben Ik

Ik ben de deur

Ik ben de goede herder

Ik ben de opstanding en het eeuwig leven

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Ik ben de Alpha en de Omega

Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij

 

WELKOM

Het Kerkelijk jaar : waar bevinden we ons nu daarin?
zie in rubriek ' meer' en scrollen maar !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUEEL en voorbij... 

MAART 2020

CORONA beschouwing

FEBRUARI 2020

Klik hier om de tekst te bewerken

2020 02 02 : Onze Lieve Vrouw Lichtmis

in de kerk van Westvleteren


dank voor de foto's 

 

JANUARI 2020

Noveen ter ere van de H.Antonius abt, een mooie traditie, ook dit jaar in Oostvleteren. Dank aan Jenny Bouten voor haar zorg daarvoor alsook voor de parochie en kerk.

DECEMBER 2019

ZALIG KERSTFEEST EN EEN 


VOORSPOEDIG en VREDEVOL 2020

      Neen, geen nieuwjaarstoespraak op TV, maar even een afbeelding vanuit RVT Wintershove- Vlamertinge. Adventsmis

NOVEMBER 2019


Allerheiligen    1 november
Allerzielen      2 november
Sint Hubertus  3 november
     zie info hieronder : 

OKTOBER 2019      Rozenkransmaand   

OKTOBER 2019 : ROZENKRANSMAAND


 Een ROZENKRANS of PATERNOSTER is een gebedssnoer in de Rooms Katholieke Kerk. Het ROZENKRANSGEBED is een gebed met als hulpmiddel de rozenkrans. 

Een Rozenrkans bestaat uit 4 Rozenhoedjes : de Blijde, de Droevige, de Glorievolle geheimen ( mysteries ) en deze van het Licht.


Wat ? Bestaat uit 5 grote en 50 kleinere kralen. Tevens een kruisje en 4 beginkraaltjes.


20 maal bidden we het Onze Vader in een volle Rozenkrans ( dus 5 per Rozenhoedje ) en 200 maal het Wees gegroet ( 50 per Rozenhoedje ) Een 'tientje' is het vijfde deel daarvan.

Tijdens het bidden van de Rozenkrans wordt Jezus'leven overwogen : LEVEN - LIJDEN - VERRIJZENIS;


HOE ?

 We nemen de 'geheimen' van de dag:

- maandag: Blijde Geheimen

- dinsdag  : Droevige Geheimen

- woensdag : Glorievolle Geheimen

- donderdag : Geheimen van het Licht

- vrijdag : Droevige Geheimen

- zaterdag : Blijde Geheimen

- zondag : Glorievolle Geheimen


1. We maken het kruisteken

2. We bidden de apostolische geloofsbelijdenis ( credo )

3. Onze Vader ( Pater Noster )

4. 3 x Wees Gegroet ( God, Vader, Zoon en Heilige Geest )

5. Eer aan de Vader, de Zoon en de H.Geest ( Gloria )

EERSTE GEHEIM van de dag

6. Onze Vader ( Pater Noster )

7. 10 x Wees Gegroet ( Ave Maria )

8. Eer aan de Vader, de Zoon en de H.Geest ( Gloria )

TWEEDE GEHEIM van de dag

DERDE GEHEIM van de dag

VIERDE GEHEIM van de dag

VIJFDE GEHEIM van de dag      (  telkens met Onze Vader - 10x Wees Gegroet en Eer aan... )

9. Salve Regina

10. Afsluitend gebed

11. KruistekenSEPTEMBER 2019

Lourdesbede-vaart september  2019


Groepsfoto

AUGUSTUS

JULI

JUNI

MEI 2019

APRIL 2019

MAART 2019

Onlangs verscheen in de edities van het Parochieblad Kerk en Leven een bijdrage in de reeks " Wie komt er over de vloer ? ) Edties federaties Poperinge-Vleteren en Vleteren - Poperinge ( weekend  30-31 maart 2019 )FEBRUARI 2019

Onze Lieve Vrouw Lichtmis - Opdracht van de Heer in de Tempel    kerk Westvleteren

NOVEMBER 2018 


11 november 2018 - 100 jaar wapenstilstand 1918 - 2018


Lees ook even het gedicht over de oorlog in Heuvelland, onderaan deze pagina...

Allerheiligen


afbeelding: Rouen Cathédrale - westgevel met heiligenbeeldenAllerzielen

Allerzielen / Allerheiligen versus Halloween : MIJN KEUZE IS GEMAAKT !

Het oude zinvolle feest van Samhain bij de  ( toen nieuwjaar ) wordt op vandaag gevierd als een commercieel gebeuren rond angst, spinnen, monsters en onderwereld... verlicht met pompoenen. Verre van een oerdegelijk Vlaamse traditie. Rond St.Maarten  gingen we rond met uitgeholde bieten met lichtjes en zongen liederen. Het licht moge schijnen, ook in duister wordende dagen. Het nieuwe jaar van weleer op de herfstwending was de diepe boodschap het vieren van het leven, wars van duisternis. Eens komt het licht terug ( Licht ! ) Nu een plat commercieel gedoe. Het zoveelste 'fun'- moment in deze vaak inhoudloze tijden. En men gaat erin op, zondar nadenken. Geef me maar Allerheiligen en Allerzielen: danken in stille rust voor wie ons zijn voorgegaan, heiligen , onbekende heilige mensen en dierbaren. Niets van angst en horror, maar diep vertrouwen op nieuw leven, nieuw leven bij de Heer. Wanneer wordt onze horizontale leefwijze opnieuw een dankbare en vol inhoud. In stilte een licht ontsteken op een graf, even mijmeren, een traan:  STIL VERTROUWEN EN MERCI !  Nee,  geen Halloween voor mij. SLAAP ZACHT en wees een LICHT in de vele duisternis. We verwijzen naar Christrus, verrezen uit de doden en het eeuwig leven. Ook die gedacht leefde bij de oude Kelten, ook al leefden ze in een angst om zovele dingen die ze temden, maar met Christus kwam het ware leven. Jezus zei: " Ik ben het Leven en het Licht ". Uw keuze....

OKTOBER 2018

Zondag oktober

Krombeke 't Bardehof : 2de St.Hubertus

wandeling en dierenzegening

RENINGELST 17 oktober: Ziekenzalving met eucharistie in de St.Vedastuskerk. Nadien samenzijn met PowerPoint over Griekelandreis en lekkere " koekestutten ". SAMANA RENINGELST

2018 September Lampernisse : Zannekinfeesten
Eucharistie in de feesttent ( kerk gesloten....)

Voorzien in de nabije toekomst......


We houden u op de hoogte


Waarschijnlijk verschijnend in 2020


Gezocht: een uitgeverij, of anders doen wij het in eigen beheer.


de GROENE MAN, 

van Keltisch naar "Christelijk" symbool ?

VOORDRACHT maart 2018  MONASTERIUM ZONNELIED OOSTENDE


Onlangs werd ik uitgenodigd door de vrijwilligers van Ziekenzorg Sint Jozef Oostende in het Monasterium ' Zonnelied van de Eerw.Zusters Clarissen voor een voordracht rond het thema:

" Vreugde en fierheid in het geloven '"


Voelen wij ons als christenen in ons ' geloven ' wel vreugdevolle genoeg in deze matte ten lauwe tijden vol materialisme en egocentrisme of straalt ons geloven genoeg vreugde uit om mensen op zoek te boeien voor de Blijde Boodschap? Een niet te versmaden, noch te mijden opdracht voor iedere christen!

Zijn we 'fier' genoeg om ons geloof te uiten en te beleven en zijn we ontvankelijk genoeg om Gods Heilige Geest te laten werken in en met ons???

Dringende vragen aan gelovigen in deze tijd.


dank aan Ingrid Lava voor de foto's hierboven en hieronder.


Retro: Dinsdag 20 maart 2018 in de kerk van Slijps ( Moorslede ) om 19.30 uur: NACHT DER GESCHIEDENIS DAVIDSFONDS. Spreker: Pr.Philippe Vindevogel   Thema: " De Tempeliers, feit en fictie '
Misschien ook in jullie beweging?

.

Maart 2018  Ziekenzalving voor de inwoners van het RVT te Wijtschate St.Medardus
met dank aan diaken Luc Vandevijver  uit Wijtschate voor de foto's

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een goede Christen leest de Bijbel...


een KATHOLIEK toch ook !?


Begin alvast met het Nieuw Testament !


DE VIER EVANGELIES


Willibrordvertaling


Hoe bestellen? Zie Katholiek Nieuwsblad 18 / 2018 publi laatste bladzijde

Maak 5 euro (inclusief verzendkosten ) over op  NL70 INGB 0004 7671 83

tnv Katholiek Nieuwsblad, met vermelding van  " uw postcode, adres  o.v.v. vier evangelies "

Ook een ideaal geschenk voor vormelingen en in ieder katholiek huisgezin zou het Nieuw Testament niet mogen ontbreken.


Handig formaat ( 10x14 cm ) - 250 pagina's - uitg.KBS

Katholieke media:  een greep uit nuttige links

De alles overstijgende media !
Voor een Christen en Katholiek is de media die van eeuwen oud,. Handelingen verwoordt het.
Christenen komen samen om te luisteren naar Gdos Woord, te antwoorden in ons antwoord ( gebed ). Dat gebeurt in de sacramenten, in gebedsmomenten, in bezinningen die uitgaan van de Heilige Schrift. Wijsheid is geboden, want er is een overaanbod met veel wat lijkt op het Woord van God, maar het niet is. Christelijke media is meer dan info vernemen over menselijke relaties en gebeurtenissen, het is op de eerste plaats Gods Woord die we mogen vernemen. In deze tijden is dit vaak zeldzaam in de sociale media of maakt men er een potje van.
Uiteraard blijft de basis de Bijbel, de oprechte Kerkelijke leer, de geloofsinhoud, verwoord in de Catechismus.
Goeie media zoekt niet zichzelf, maar brengt het Woord Gods, onverbloemd en wars van eigengeriede invullingen. Daarop heeft Jezus ster gehamerd: niets aan dit Woord zult ge weglaten, noch toevoegen.
Hieronder enkele wegen naast de geloofsbeleving in de Kerk of thuis of waar dan ook...
De eerste Christenen beleefden hun geloog in catacomben mits risico van hun leven. Nu hebben we vaak het zoeken waar we de echte Blijde Boodschap kunnen vernemen. Er heerst een verwarring bij velen waar we nu werkelijk Gods Woord vernemen. Het gaat niet om ieder zijn waarheid, maar we leven van die éné Waarheid en dat is jezus Christus. 3 Ik ben de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij."
Hoe goed ook de media is, toch blijft het echter soms mensenwerk. Ga op zoek naar voedsel in de media, voedsel tot eeuwig leven en voor het heden naar die toekomst toe.
We geven enkele aanduidingen.
ENORME MOGELIJKHEDEN VOOR DE KERK EN HET GELOOF


RADIO

Radio Maria    < www.radiomaria.be   of op frequentie in uw regio ( zie website )
boeken:  mijn keuze..., uw vragen...

Op vraag van velen: de Mechelse catechismus
( herdrukken ) zie via ' Google' en tik er in ' Mechelse catechismus '. Je komt zeker terecht. Ook te verkrijgen bij uitgeverij ' Jeanne d'Arc ' ( zie verder )

Ik lees momenteel...

DE EVOLUTIE THEORIE ONTKRACHT


Dekee Michaël


Wie meer wil vernemen hierover : Vrijdag 23 november: lezing door M.Dekee, auteur, over zijn boek. Locatie: 

Brugge Sint Michiels, wijkcentrum Xaverianeen, Xaverianenstraat 1a ( tgo Hogeschool Vives )

Inschrijvingen: [email protected]

Inkom 10 euro ADD en 5 euro VVK en 5 euro voorstudenten en werklozen.

Info  0499/22 39 81  en www.tegenstroom.eu

Bestelling boek: ga naar website: www..http://cruxavespesunica.org


AANBEVOLEN           Boeken en publicatie van de uitgeverij


JEANNE D'ARC


link:


http://jeannedarcuitgeverij.com/ons.aanbod


een ruim aanbod aan goeie boeken

TVKTO Frankrijk - enkel voor abonnees bij Proximus, nummer 299

Enkel in het Frans. 24 u/ 24 u - Getijden uit Eglise St.Gervais Parijs - Mis uit Notre Dame Parijs - vespers - Rozenkrans uit Lourdes - bezinningen - retraites - conferenties - kwis - nieuws enz...

Dagelijks !


 INTERNET


Een wondere en nuttige media-uitvinding

als...

je er goed gebruik van maakt.


Je kan er veel goeds vinden, maar ook veel mensonterende rommel.


Het kan je als mens beter maken of je vernietigen


Dus: surf met mate, want te veel kan uw gezondheid schaden en tevens uw christelijke inzet en een gewone babbel met wie naast u leeft! en Hem, die aanklopt aan uw hart.

  

DANK VOOR UW GEDULD; Deze webstek wordt continue bijgewerkt en aangevuld. We doen ons best  in de tijd die rest in ons apostolaat.

Bedankt voor je bezoek !  Kijk ook nog eens op de pagina's helemaal boven... volgend op ' home '.................................................

www.priester-vindevogel-philippe.vpweb.be is er op gericht uw hulppriester bij u in huis te brengen en u vertrouwd te maken met mijn taak in het bisdom Brugge voor het ganse decanaat Poperinge, nl. Poperinge fusie - Heuvelland en Vleteren-fusie.


De bedoeling is vooral naast info ook samen op weg te gaan in het geloof ( Rooms - Katholiek ) met bijdragen rond gebed, actua in Kerk en wereld, geloofsbezinning, evangelie, sacramenten, aanbod bedevaarten en de weg bewandelen van het geloof in deze tijden. Niet vanzelfsprekend misschien, maar hiermee wil ik als priester bij u aan kloppen. De nood aan spiritualiteit is hoog, maar vaak verwachten we te veel van deze wereld en onszelf. Mag God nog mee doen of vergeten we hem? Misschien kennen we Hem niet ( meer ). Hij brengt ons toch de Blijde Boodschap om aan iedereen te brengen! Welke weg en antwoord zoeken wij? Alvast wil ik hiermee een stukje met u allen op weg gaan.

We hopen je terug te zien! Kom regelmatig terug voor de laatste berichten. De Heer en Maria ter ere!

priester Philippe Vindevogel

Bloemendale 10  8704 Boezinge - Ieper    [email protected]    0475787052


WAT vroegere  AFBEELDINGEN :
 

Lourdes mei 2017:

Gebed en groeten aan allen thuis

Assisi april 2017

Even herbronnen bij H.Franciscus en H.Clara en dan naar Pater Pio

Oostvleteren maart 2017

Palmzondag, begin Goede Week

Laus juli 2017 : mis aan de kapel met Mgr.Léonard                            Wegens mijn handicap heb ik pastorale hulpmiddelen                   Onterecht zeggen ze vaak " Vind de vogel "

                          Mijn kerst - en Nieuwjaarswensen

Rome, op het topje van de koepel van de Sint Pieter Vatikaan

Wilskerke - federatie Spermalie

Lourdes basiliek Pius X met toegewijde brancardiers